Nøkkelinformasjon

Studiested

Noroff Bergen
Noroff Oslo
Noroff Nettstudier
Noroff Kristiansand

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene. Studiet er tilgjengelig i klasserom og som nettstudium.

Som frontend-utvikler skriver du koden bak det du kan se og interagere med når du åpner en nettside, et program eller en app. Behovet for utviklere som besitter en kombinasjon av teknisk og visuell kompetanse er økende.  Denne toårige utdanningen gir kompetanse for praktisk arbeid innen de viktigste områdene ved utvikling av interaktive og dynamiske produkter. Studiet dekker både designfaglige og tekniske programmeringsferdigheter.

frontend-utvikling

Frontend-utvikling er for deg som vil jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger for web- og mobile enheter. Studiet passer for både nybegynnere innen fagfeltet, og dem som har jobbet med tradisjonelle medier og ønsker å jobbe videre med utvikling av digitale løsninger.

Etter utdanningen vil du kunne lage responsive nettsider som kan vises på alle skjermstørrelser. Du vil ha kompetanse i grunnleggende designprinsipper, universell utforming, helhetlige brukeropplevelser og tekniske løsninger som oppfyller dagens krav og behov.

Gjennom studiet vil du lære god utviklerpraksis. Du vil kunne produsere interaktive webløsninger, både visuelt og teknisk, og gjennomføre en interaktiv løsning fra idé til ferdig og fungerende produkt. Studentene vil kunne bygge relasjoner med grafisk designere, interaksjonsdesignere, programmerere, og innholdsutviklere. Videre vil de kunne samarbeide med eksterne fagmiljøer innen sosiale medier, universell utforming, søkemotoroptimalisering og IT-sikkerhet.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier (oppstart fire ganger i året).

Undervisningsopplegg

Studentene får grundig innføring i bransjeverktøy som anvendes innen webutvikling. Du lærer designprinsipper, hvordan nettsider og interaktive produkter er bygget opp logisk og visuelt, og hvordan nettsideteknologi kommuniserer med bakenforliggende systemer. Undervisningen gir innblikk i programmeringsspråk som Java, C-baserte språk, Ruby, php og Python, som alle har ulike styrker og svakheter og forskjellige bruksområder.

JavaScript er viktig for frontend-utviklere. I kombinasjon med HTML og CSS står dette sentralt for å skape dynamiske og interaktive webløsninger. Det er også viktig å vudere når er det hensiktsmessig å benytte JavaScript-rammeverk, og når er det best å løse oppdrag uten å anvende dette. Du blir introdusert for de til enhver tid mest aktuelle JavaScript-rammeverkene, eksempelvis Angular og React. Utviklingen på feltet skjer raskt og det blir stadig lansert nye rammeverk.

Sass er det viktigste CSS-verktøyet studentene lærer, men studiet tar også for seg Less, Stylus og CSS-rammeverket Susy. Mot slutten av studiet blir studentene introdusert for AJAX for å kunne utvikle mer avanserte webløsninger.

Emner første studieår:

 • Prosjektmetodikk
 • Web- og kommunikasjonsteknologi
 • Design 1
 • HTML og CSS
 • Semesteroppgave 1
 • Interaksjonsdesign
 • Grunnleggende programmering
 • JavaScript 1
 • Arbeidsflyt 1
 • Porteføljevurdering 1
 • Prosjekteksamen 1

Emner andre studieår:

 • CSS-rammeverk
 • JavaScript 2
 • Design 2
 • Semesteroppgave 2
 • Bransjekunnskap
 • Arbeidsflyt 2
 • JavaScript-rammeverk
 • Porteføljevurdering 2
 • Prosjekteksamen 2

Opptakskrav

Bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse .

Opptaksinformasjon

Løpende opptak. Benytt vårt online søknadskjema på www.noroff.no.

Karrieremuligheter

Som ferdig utdannet frontend-utvikler besitter du kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen utvikling og produksjon av brukerorienterte løsninger og tjenester for web- og mobile enheter. Studiets hovedmål er å gi deg praktisk og bransjerelevant opplæring innen faget slik at du er klar for jobb etter det toårige studiet.

Det finnes et stort utvalg av jobbutlysninger relatert til faget i ulike områder av arbeidslivet. Etter studiet vil du være i stand til å utføre arbeid i bl. a. designbyråer, IT-firmaer, programvarehus, mediehus eller kommunikasjonsbedrifter. Bransjene er i stadig endring ettersom teknologiutviklingen skjer raskt. Yrkes- og stillingsbeskrivelser vil derfor variere og endre seg over relativt kort tid.