Nøkkelinformasjon

Studiested

Noroff Bergen
Noroff Oslo
Noroff Nettstudier
Noroff Kristiansand

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Gå rett i jobb som digital markedsfører og skap resultater med digital annonsering, søkemotoroptimalisering, personvern og analyse. Utdanningen fokuserer på strategisk og målrettet markedsføring på nett og sosiale medier.

Utviklingen på internett går i en rasende fart. Teknologi og kommunikasjon flettes stadig tettere sammen. Dette samspillet forandrer seg i takt med den teknologiske utviklingen. Studiet krever at du holder deg oppdatert på nye trender og markedskanaler. Nye nettsteder, kanaler, verktøy og tjenester oppstår kontinuerlig, og blir areaner hvor bedrifter og virksomheter kan nå brukere.

digital markedsføring

Kunnskap om digital- og internettmarkedsføring er nødvendig for å skape eller utnytte konkurransefortrinn i en bedrift. Mange virksomheter ønsker å ha egne medarbeidere som besitter denne kompetansen, mens andre leier inn spesialiserte rådgivningsbyråer. Noen gjør begge deler.

Etter studiet skal du være oppdatert på digital markedsføring gjennom moderne og kostnadseffektive kanaler. Du vil besitte kunnskaper og ferdigheter som umiddelbart kan tilføre bedriften verdi gjennom økt synlighet på internett, annonsenettverk, tilstedeværelse i sosiale medier, og bedriftens egne nettsider.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier (oppstart fire ganger i året).

Undervisningsopplegg

Studiet har stort fokus på mestring og praktiske ferdigheter. Undervisningen bygger på faglig input, og det arbeides kontinuerlig med øvingsoppgaver. Parallelt jobber du med en større obligatorisk oppgave relatert til hvert emne. Første halvår er bygget opp av fem delemner, mens andre semester kjøres i blokker hvor du konsentrerer deg om ett emne om gangen.

Emner

  • Digitale Kommunikasjonskanaler
  • Markedsføring
  • Resultatmåling og analyse
  • Nettstedet som markedsføringskanal
  • Studieprosjekt 1
  • Digitale profiler
  • Annonsering på nett
  • Engasjerende dialog
  • Prosjektmetodikk 2

Opptakskrav

Fullført og bestått treårig videregående opplæring.

Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse .

Opptaksinformasjon

Løpende opptak. Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no.

Karrieremuligheter

Stillingstitler som brukes mye er digital markedsfører, digital markedssjef, markedskoordinator, markedskonsulent, digital rådgiver, webansvarlig, m.m. Etter hvert som man får jobberfaring, er det naturlig å gå videre til stillinger som prosjektleder og rådgiver for digital markedsføring generelt, eller mer spesialisert for spesifikke deler av digital markedsføring.


I større bedrifter kan du jobbe som medarbeider i markeds-, informasjons- eller webavdelingen. I mindre bedrifter med sterkt nettfokus i markedsføringen kan du jobbe som markedsansvarlig. Du kan også ta rollen som medierådgiver/konsulent i rådgivningsbyrå innen markedsføring, kommunikasjon og/eller webutvikling.

Studiet kan også være godt egnet for deg som ønsker å starte egen virksomhet. Med en grunnkompetanse innen markedsføring og håndfast erfaring med kostnadseffektive markedstiltak, vil du bli i stand til å markedsføre deg selv og ditt foretak.