Fakta

Sted:
Kristiansand
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

Sjekk nettsidene

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon er oppdatert av Noroff - School of technology and digital media

13. februar 2024.

Om studiet

Med denne utdanningen i spilldesign vil du få varierte ferdigheter og den kunnskapen som trengs for å lykkes i bransjen. Gjennom studiet vil du også få muligheten til å bygge opp en solid portefølje, som vil åpne dørene til en spennende og stadig voksende bransje.

Dette bachelorstudiet fokuserer på underholdningsteknologier og kreative næringer som et kompetansefelt. Det kan brukes på flere områder, blant annet grensesnitt- og interaksjonsdesign, digitale spill, og animasjon.

interaktive medier-spill

Bachelorprogrammet gir deg en bred oversikt over fremtidige karrieremuligheter. Du vil lære å designe brukervennlige grensesnitt og interaksjoner for digitale spill, lage 3D-assets og kode for spill og filmer, samt arbeide med karakterdesign og spillverdener.

Narrativ design og hvordan du utvikler et konsept fra idé til ferdig produkt er et sentralt fokus i graden. Gjennom å kombinere tradisjonelle designferdigheter og kreative prosesser med fremtidsrettet teknologi, legger vi vekt på å fremme din kreative evne og utvikle spesialiserte ferdigheter.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier.

Studiets oppbygging

I løpet av det første studieåret vil du utforske den teoretiske grunnlaget for visuell kultur, lære viktige egenskaper ved spilling, interaksjonsmekanikk, kommunikasjonsevner og tilegne deg ny programvarekunnskap.

Det andre året fokuserer mer inngående på metodene og prosedyrene som brukes for å lage miljøassets og utforske koding og fysikkinteraksjoner for spill..

Det tredje året er sentrert rundt et endelig prosjekt designet av studenten selv, og støtter personlige forskningsprosjekter, brukergrensesnitt og interaksjonsdesign. Hovedmålet er å forberede studenten for å komme inn i spillindustrien, ved å produsere en sterk portefølje som brukes i jobbsøknader, og for å fremme entreprenørskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no. Merk at det fra 2019 ikke vil være mulig å søke via Samordna Opptak.

Læringsutbytte

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • Knowledge of important topics, theories, issues, processes, tools and methods within the fields of Interactive Media and Games
 • Demonstrate familiarity with current research and development work in the general Interactive Media field and in Games in particular
 • Knowledge of the key principles, theories, tools and techniques in the area of Interactive Media (Games), ability to evaluate these tools and techniques, and to apply them in a variety of situations
 • Demonstrate ability to update his/her knowledge in the area of Interactive Media (Games), both through academic study and professional development
 • Knowledge of the history, traditions, and distinctive character of Interactive Media (Games) and its place in, and potential impact on society
 • Understand social, psychological and ethical issues relating to Interactive Media (Games) and presenting the results to stakeholders
 • Knowledge of applying Interactive Media principles, tools and techniques within complex scientific and industrial fields

Skills:

 • Demonstrate the ability to apply academic knowledge and relevant results of research and development work to practical and theoretical Interactive Media (Games), and make well-founded, informed and justified decisions and choices
 • Demonstrate ability to reflect upon own academic practice and professional development, identify areas for improvement, and to adapt to future tools, techniques and technology
 • Demonstrate ability to find, evaluate and refer to information and scholarly subject matter and present it in a manner that sheds light on the problem
 • Demonstrate ability to appropriately and effectively create and develop Interactive Media and Games projects in an appropriate multimedia format for each particular challenge
 • Demonstrate ability to select and use the primary tools and techniques to create and develop appropriate and professional work in the field of expertise
 • To critically select and apply a range of analytical and methodological problem solving techniques, based on research, and to be able to interpret the solutions and present results appropriately
 • The ability to identify appropriate stakeholders and communicate, network and collaborate with these stakeholders at an appropriate level

General Competence:

 • Identify and appropriately act on complex ethical issues arising within academic and professional practice within the specialist field of Interactive Media (Games)
 • Plan, execute and manage a variety of assignments and projects over time, alone or as part of a group, to successful conclusion and in accordance with ethical requirements and principles
 • Communicate effectively using appropriate forms of communication electronically, orally and written, being able to present problems, solutions, theories and academic arguments in a professional manner
 • Communicate and exchange opinions, ideas and other subject matters such as theories, problems and solutions, with others with background and/or experience in Interactive Media (Games), through the selection and application of appropriate methods of communication, thereby contributing to the development of good practice within the community of practice
 • Demonstrate the ability for self-reflection as part of a lifelong learning strategy
 • Familiarity with current and new thinking and trends within the field of Interactive Media (Games), and innovations in the field

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Ønsker du likevel å studere videre kan du søke høyere utdanninger relatert til kunst- og designstudier som inneholder spill- og animasjonsemner på master- og doktorgradsnivå, på diverse universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Karrieremuligheter

Etter studiet vil du ha bred kompetanse i interaktive underholdningssystemer og motion graphics. Du vil være egnet for arbeid innen interaktiv skripting, spilldesign, spillutvikling, illustrasjon, spilltesting, spillanmelding, spillproduksjon, 2D- og 3D-undervisning, visuell undervisning, nettbasert læring, og multimediedesign.

Studiet gir kompetanse til å jobbe i spill- og animasjonsbransjen, men også til å skape eget foretak, eller utarbeide en forretningsstrategi for et spill- eller animasjonsselskap.

Alle utdanninger innen