Fakta

Sted:
Kristiansand
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

Sjekk nettsidene

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

13. februar 2024.

Om studiet

Jobb i skjæringspunktet mellom teknologi og kreativitet. Utdanningen lærer deg å designe og animere digitale modeller og karakterer for film, spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

Animasjon blir stadig viktigere i underholdning og kreative næringer. Det er et selvsagt virkemiddel innen film, TV, spill og reklame. Samtidig øker bruken av animasjoner innen andre næringer, for eksempel helse, militære teknologier og undervisning.

interaktive medier-animasjon

Ved å kombinere tradisjonelle designferdigheter og kreative prosesser med banebrytende teknologi, fokuserer studiet på å fremheve dine kreative ferdigheter. Studentene lærer om motion capture-prosessen, og hvordan det jobbes med motion capture-data til å drive en animert karakter.

Studiet handler ikke bare om å skape karakterer og lage bevegelser. Det handler også om å skape animasjon for et publikum, og utforske ulike og viktige aspekter ved å designe animasjonskonsepter. Studentene lærer å lage minneverdige figurer, fra idéutvikling til ferdige 3D-karakterer.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier.

Studiets oppbygging

I løpet av første studieår vil studentene utforske grunnlaget for visuell kultur. I løpet av året læres viktige egenskaper, som kreativ og interaktiv koding og scripting, kommunikasjonskompetanse og programvarekunnskap.

Andreåret går mer i dybden på ulike metoder og prosesser som brukes for å utvikle animasjonskonsepter og teknikker. Vi fokuserer på det grunnleggende i en karakters bevegelse og motorikk, for å skape autentiske bevegelser. Studentene skal utvikle observasjonsferdigheter og forståelse av menneskets anatomi, slik at de kan legge fysikalitet når de animerer menneskelige karakterer.

Det tredje og siste studieåret introduserer avanserte konsepter, som pantomime og acting performance. Studentene lærer selve kunsten om pantomimeskuespill i prosessen med historiefortelling, og de lærer viktigheten av å presentere sine resultater for et publikum. I løpet av tredjeåret utforsker studentene hvordan man får en karakter til å se levende ut. Studentene får hjelp til å lage en portefølje, og utvikler sitt avsluttende prosjekt.

Opptakskrav

Fullført og bestått treårig videregående opplæring. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no. Merk at det fra 2019 ikke vil være mulig å søke via Samordna Opptak.

Læringsutbytte

Knowledge:

 • Knowledge of important topics, theories, issues, processes, tools and methods within the fields of Interactive Media and Animation
 • Demonstrate familiarity with current research and development work in the general Interactive Media and Animation field
 • Knowledge of the key principles, theories, tools and techniques in the area of Interactive Media (Animation), ability to evaluate these tools and techniques, and to apply them in a variety of situations
 • Demonstrate ability to update his/her knowledge in the area of Interactive Media (Animation), both through academic study and professional development
 • Knowledge of the history, traditions, and distinctive character of Interactive Media (Animation) and its place in, and potential impact on society
 • Understand social, psychological and ethical issues relating to Interactive Media (Animation) and
  presenting the results to stakeholders
 • Knowledge of applying Interactive Media principles, tools and techniques within complex scientific and industrial fields

Skills:

 • Demonstrate the ability to apply academic knowledge and relevant results of research and development work to practical and theoretical Interactive Media (Animation), and make well-founded, informed and justified decisions and choices
 • Demonstrate ability to reflect upon own academic practice and professional development, identify areas for improvement, and to adapt to future tools, techniques and technology
 • Demonstrate ability to find, evaluate and refer to information and scholarly subject matter and present it in a manner that sheds light on the problem
 • Demonstrate ability to appropriately and effectively create and develop Interactive Media and Animation projects in an appropriate multimedia format for each particular challenge
 • Demonstrate ability to select and use the primary tools and techniques for managing, manipulating and visualising data in an appropriate and professional manor
 • To critically select and apply a range of analytical and methodological problem solving techniques, based on research, and to be able to interpret the solutions and present results appropriately
 • The ability to identify appropriate stakeholders and communicate, network and collaborate with these stakeholders at an appropriate level

General Competence:

 • Identify and appropriately act on complex ethical issues arising within academic and professional practice within the specialist field of Interactive Media (Animation)
 • Plan, execute and manage a variety of assignments and projects over time, alone or as part of a group, to successful conclusion and in accordance with ethical requirements and principles
 • Communicate effectively using appropriate forms of communication electronically, orally and written, being able to present problems, solutions, theories and academic arguments in a professional manner
 • Communicate and exchange opinions, ideas and other subject matters such as theories, problems and solutions, with others with background and/or experience in Interactive Media (Animation), through the selection and application of appropriate methods of communication, thereby contributing to the development of good practice within the community of practice
 • Demonstrate the ability for self-reflection as part of a lifelong learning strategy
 • Familiarity with current and new thinking and trends within the field of Interactive Media (Animation), and innovations in the field

Videre studier

Studenter med bachelorgrad i interaktive medier - animasjon kan søke seg videre til høyere utdanninger relatert til kunst- og designstudier som inneholder animasjonsemner på master- og doktorgradsnivå, på diverse universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

Karrieremuligheter

Kompetansen og ferdighetene du oppnår med denne graden gir muligheter for en karriere i et bredt spekter av bransjer. Animasjon, som er en stor del av underholdnings- og de kreative bransjene, er også høyt ettertraktet på områder som mobile applikasjoner, helsesystemer, e-læring, olje- gass og ingeniørindustrien, opplæring og simuleringer, og innen militære teknologier. De kreative bransjenæringene inkluderer spill, reklame, spesialeffekter, tv-produksjoner og filmer.

Alle utdanninger innen