Fakta

Sted:
Kristiansand
Oslo
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

Sjekk nettsidene

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

23. januar 2023.

Om studiet

Anvendt IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden og vår infrastruktur er i stor grad kontrollert av digitale systemer. Smarte hus inneholder en rekke digitale assistenter, selvkjørende biler testes på veiene våre og Internet of Things er i stadig ekspansjon.

cyber security

Digitaliseringen av verden rundt oss bringer med seg en rekke utfordringer. Ikke bare må vi tilpasse oss hastigheten i utviklingen, vi må også sørge for å sikre systemene som vi har blitt så avhengige av. Samfunnets infrastruktur – strøm, vann, mat og informasjon – lener seg i stor grad på digitale systemer. Dette gjør oss sårbare for cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring.

Cyber Security-eksperter og deres unike kompetanse er nødvendig innen en rekke bransjer og industrier. Store og små selskaper, sykehus, skoler, universiteter, departementer, forsvar, politi og etterretning, og andre offentlige instanser er eksempler på virksomheter som er avhengige av kompetanse til å sikre deres digitale ressurser. Dette er arbeidsfeltet hvor Cyber-Security-spesialister jobber.

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området. Dette inkluderer informasjonssikkerhet, datanettverksoperasjoner, programmering og penetrasjonstesting.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier.

Studiets oppbygging

Det første året av programmet er lagt opp til å utvikle et bredt fundament av ferdigheter som kreves av en Cyber Security-spesialist. Her vil studentene utvikle egenskaper innen programmering, matematikk, nettverk og databehandling, ved siden av research og prosjektarbeid.

Gjennom det andre året vil studentene videreutvikle sine sikkerhetsferdigheter og forståelse for digitale systemer og enheter. De vil også utforske digital kriminalitet og krigføring i den digitale verden, ved siden av testing og prosedyrer.

I det siste året vil studentene tilegne seg praktisk erfaring i å utforske sårbarhet i digitale systemer, nettverk og IT-sikkerhet. Dette året inneholder også muligheten til å jobbe med relaterte prosjekter i laboratorier.

Når graden er fullført, vil studenten ha den teoretiske og praktiske kompetansen som kreves for å jobbe i en rekke industrier og organisasjoner. De vil også være kvalifisert for å fortsette sitt utdanningsløp med videre spesialisering.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse.
I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.

Opptaksinformasjon

Benytt vårt online søknadsskjema på www.noroff.no. Merk at det fra 2019 ikke vil være mulig å søke via Samordna Opptak.

Læringsutbytte

Ettersom undervisningsspråket for studiet er engelsk, er læringsutbyttebeskrivelsene her gjengitt på engelsk.

Knowledge:

 • Has a broad knowledge of cyber defence and attack techniques, technologies and tools in order to implement appropriate technical and non-technical solutions to prepare for, defend against and recover from cyber intrusion.
 • Is familiar with appropriate and current procedures and standards for managing cyber risks and threats, undertaking penetration testing and ensuring network security.
 • Has knowledge of the legal and ethical issues and responsibilities pertaining to cyber security activities with regard to the impact of the cyber intrusion on society, industry, national infrastructure and national security.
 • Is familiar with current and emerging research and development in the field of Cyber Security and related disciplines.
 • Is able to update their knowledge in the area of cyber security through academic study, research and professional development.
 • Is familiar with the current and developing state of cyber criminality and cyber warfare threats, vulnerabilities and defensive tools and techniques.
 • Has knowledge of the history and development of cyber security, cybercrime and cyber warfare, its impact on safety and security of digital environments and infrastructures, alongside the resulting effects on society.
 • Is familiar with various computational tools, techniques and practices that underpin secure computing.

Skills:

 • Is able to critically assess the threat level to a digital environment and select and apply appropriate computer system security and penetration tools and techniques in order to secure a computer network.
 • Can critically select and apply a range of analytical and methodological problem solving and investigative techniques including system profiling and vulnerability analysis, based on research and to be able to interpret the solutions and present results appropriately.
 • Is able to reflect on their own academic practice and development as a security professional, identify areas for improvement and adapt to future cyber security tools, techniques, technology and threats.
 • Is able to find, distil and evaluate relevant academic, commercial and non-commercial information assets then apply this information in resolving digital security problems.
 • Is able to identify stakeholders of cyber security and defence-related issues and communicate, network and collaborate with these stakeholders according to their individual requirements.
 • Can apply mathematical and software development theories, tools and techniques to computational challenges.

General Competence:

 • Is able to identify and appropriately act on complex ethical and social issues arising within academic and professional practice as a cyber security professional, whilst being aware of the greater implications of their actions and decisions.
 • Is able to plan, execute and manage a variety of activities and cyber security-related projects over time, alone or as part of a collaborative team to successful conclusion and in accordance with relevant legal and ethical requirements and principles.
 • Can distil and communicate cyber security-related theories, concepts, problems and solutions, with a variety of relevant stakeholders, through the selection and application of appropriate methods of communication.
 • Can exchange opinions, experiences and ideas with others with background and/or experience in cyber security and defence, through the selection and application of appropriate methods of communication, thereby contributing to the development of good practice within the cyber security community of practice.
 • Is familiar with, and can critically evaluate, current and evolving processes and disruptive technologies within the field of cyber security.
 • Is able to identify appropriate stakeholders and communicate, network and collaborate with these stakeholders at an appropriate level while considering security and confidentiality.
 • Is able to engage in critical self-reflection, and reflect upon relevant ethical and professional issues, as part of the lifelong learning strategy required of a cyber security professional.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Studenter som likevel ønsker å utvikle sine ferdigheter videre innen Cyber Security kvalifiserer til masterstudier relatert til IT, cyber security og nettverkssikkerhet ved flere institusjoner for høyere utdanning i Norge og utlandet. Masterstudenter som ønsker å gå videre med en doktorgrad vil ha muligheter til dette i både inn- og utland.

Karrieremuligheter

Ekspertisen og ferdighetene studenter tilegner seg gjennom dette bachelorprogrammet er sterkt etterspurt, og vil bli viktigere enn noen gang i både offentlig og privat sektor.

Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i. Vi vil komme til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge. I beste fall vil én av fire IT-stillinger være ubemannet ved inngangen av år 2030.

De fleste store bedrifter som er avhengige av informasjonsteknologi har behov for personer med kompetanse innen nettverkssikkerhet for å sikre sine digitale eiendeler. Denne bachelorgraden gir en unik kvalifikasjon for å håndtere utfordringer på tvers av ulike organisasjoner og bransjer.