Fakta

Sted:
Kristiansand
Oslo
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

Sjekk nettsidene

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot nettangrep, nettkriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg forberedt på en karriere der du jobber med å styrke det digitale forsvaret, samt beskytte data og informasjon.

I en verden drevet av digitale systemer, med smarte hjem og selvkjørende biler, står behovet for å sikre kritisk infrastruktur og digitale verdier sterkt. Digitaliseringen bringer med seg komplekse utfordringer som krever kompetente IT-sikkerhetseksperter. Det er derfor stor etterspørsel etter disse ekspertene i en rekke sektorer.

På studiet lærer du hvordan du kan beskytte digitale enheter gjennom sterke ferdigheter innen IT-sikkerhet og teknologi. Du vil få praktisk erfaring med bruk av verktøy og en rekke teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø. Etter utdanningen sitter du igjen med kvalifikasjoner og ferdigheter til å håndtere utfordringer på tvers av en rekke organisasjoner og bransjer - noe som vil gjøre det svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier.

Studiets oppbygging

Utdanningen kombinerer grunnleggende informatikk med spesialisert cybersikkerhetskunnskap og valgfag. Studiet omfatter emner som maskinvare- og nettverkssikkerhet, operativsystemer og penetrasjonstesting.

I løpet av det første året bygger du et solid teknisk fundament og utvikler forsknings- og samarbeidsferdigheter. Det andre året dykker du dypere inn i informasjonssikkerhet, fokuserer på penetrasjonstesting og nettverkssikkerhet. Her vil du dra nytte av den uvurderlige bransjeerfaringen til foreleserne våre som bringer eksempler fra virkeligheten og fengslende historier til undervisningen.

Det tredje året avsluttes med et bachelorprosjekt, der du anvender din kompetanse på innovative systemer. Valgfag gir ekstra kompetanse, og målet er å forberede deg på dagens og fremtidens teknologiske utfordringer.

Emner første studieår:

 • Problem Based Learning and Research Methodologies (5 ECTS)
 • Introduction to Programming (10 ECTS)
 • Discrete Mathematics (10 ECTS)
 • Programming and Databases (10 ECTS)
 • Network Principles (10 ECTS)
 • Introduction to Information Security (5 ECTS)
 • Studio 1 (10 ECTS)

Emner andre studieår:

 • Operating Systems (10 ECTS)
 • Penetration Testing (10 ECTS)
 • Network Security (10 ECTS)
 • Information Security Management (10 ECTS)
 • Criminality and Warfare in the Digital Domain (10 ECTS)
 • Studio 2 (10 ECTS)

Emner tredje studieår:

 • Computer Network Defence (10 ECTS)
 • Computer Network Attack (10 ECTS)
 • Elective Courses (3 x 5 ECTS)
 • Vulnerabilities (5 ECTS)
 • Bachelor Project (20 ECTS)

Opptakskrav

Noroff har løpende opptak og søknadene behandles derfor i den rekkefølgen de kommer inn. Det vil si at jo tidligere du søker, desto tidligere kan du sikre deg studieplass.

For å kvalifisere deg for studiet må du ha generell studiekompetanse eller yrkesrettet utdanning med fagbrev. Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse. 

I tillegg kommer spesielt opptakskrav om Matematikk R1 eller S1 og S2. Annen dokumentert kunnskap eller utdanning kan godkjennes som likeverdig.

Videre studier

Etter denne utdanningen er du klar for å gå rett i jobb. Studenter som likevel ønsker å utvikle sine ferdigheter videre innen Cyber Security kvalifiserer til masterstudier relatert til IT, cyber security og nettverkssikkerhet ved flere institusjoner for høyere utdanning i Norge og utlandet. Masterstudenter som ønsker å gå videre med en doktorgrad vil ha muligheter til dette i både inn- og utland.

Karrieremuligheter

Etter studiet i Cyber Security kan du blant annet jobbe som:

 • Cyber security analyst
 • Etisk hacker
 • Sikkerhetskonsulent
 • Sikkerhetsingeniør
 • Programvareutvikler
 • Personvern- og samsvarsoffiserer