Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SOTEKN
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204673

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

I dette studiet lærer du å utvikle spill og andre digitale produkter som gir opplevelser og læring. Du lærer å lage produkter for nettsteder og mobile enheter. Det du lager kan brukes i undervisning, underholdning, reklame og til opplevelser.

Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitale produkter, tjenester og spill for ulike brukergrupper. Det handler om å utvikle digitalt innhold i form av tjenester, spill og produkter hvor formålet er relatert til opplæring, opplevelser, underholdning, reklame og andre tjenester.

Kandidaten får et solid grunnlag innen programmering, tradisjonell kunst, spilldesign, 3D asset creation for spill og ludology. All undervisning foregår på engelsk.

Kandidaten lærer programmering og bruk av avanserte programmer og dataverktøy for å lage spill og spennende grensesnitt for nett (2D og 3D), mobile tjenester, generelle nettsteder og spesialtilpassede enheter i opplevelsessentra.

Mål for studiet

Målet for studiet er å gi kompetanse til utvikling av digitale tjenester, presentasjoner og spill for anvendelse i mobile enheter, opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som programmering, spilldesign, brukergrensesnitt, kunst, pedagogikk, simulering, spillutvikling, samt driftsmessige forhold for å lagre og distribuere slike IT-systemer.

Studiet inneholder emner som gir kompetanse til å utvikle aktuelle tjenester, presentasjoner og spill:

 • spilldesign og -utvikling
 • spillprogrammering og animering (i 2D og 3D)
 • mobil teknologi og databaser
 • prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap

Spilldesign og -utvikling: I første studieår vil du få innføring i designprinsipper for spillutvikling og hvordan man utvikler spillapplikasjoner for web. Dette gir grunnlaget for videreutvikling av mer avanserte spillapplikasjoner som emner på 2. og 3. studieår vil ta deg videre i. Det fokuseres også på egenskaper som historiefortelling og tegning.

Spillprogrammering og animasjon i 2D og 3D: Enkelte emner gir deg fordypning innen programmering og animasjon for både 2D- og 3D-applikasjoner. I tillegg vil du tilegne deg ferdigheter og kunnskaper for utvikling, styring og dokumentasjon av spillapplikasjoner med riktig funksjonalitet og et brukergrensesnitt som gir brukerne en god opplevelse.

Mobil teknologi og databaser: Utvikling av spill krever også forståelse for lagringsstrukturer og organisering av informasjon som skal benyttes i tilknytning til spill og utveksling av data via nett. Kunnskaper og ferdigheter innen databaser, spillteknologier og krav i tilknytning til mobile nettverk er derfor også et viktig element i studiet.

Prosjektarbeid, innovasjon og entreprenørskap: Studiet har i hele studieløpet stort fokus på prosjekt- og teamarbeid. Som student blir du knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Vi jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap. Det gjennomføres et eget emne der studentene utvikler forretningsideer innenfor kreative næringer. Flere studenter velger også å starte studentbedrift, og universitetet legger spesielt til rette for dette.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, innlevering av portfolio/showreel og motivasjonsbrev.

Informasjon om innsending av portfolio/showreel og motivasjonsbrev vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse

Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

Informasjon om innsending av portefølje:

Nord University – Applicants to Media Technology Studies

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført studiet skal kandidaten ha

Kunnskaper

 • inngående kunnskaper innen fagområdet spilldesign
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen ulike programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen utforming og implementering av enkel animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående kunnskaper innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • gjennomgående og inngående kunnskaper innen innovasjon og entreprenørskap, relevant for fagområdet
 • grunnleggende og videregående kunnskaper omkring lydproduksjon og viktigheten av lydopplevelse i digitale spill
 • inngående kunnskaper omkring historie, dannelse, etikk, lovverk og moral, relevant for fagområdet

Ferdigheter

 • inngående ferdigheter innen fagområdet prosjektplanlegging, prosjektledelse, oppfølging og dokumentasjon
 • inngående ferdigheter innen prosessledelse av prosjekter for utvikling av kreative, digitale produkter
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen programmering og programmeringsspråk relevante for spillutvikling
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen utforming og implementering av enkel animasjon for bruk innen digitale spill
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen 3D-modellering, rigging og rendering
 • grunnleggende og videregående ferdigheter innen lydproduksjon for kreative digitale produkter
 • grunnleggende kunstneriske ferdigheter for kommunikasjon og skissering av kreative ideer og konsepter

Generell kompetanse

 • god og inngående kompetanse innen etikk og dannelse for fagområdet
 • god og inngående kompetanse innen temaet spillavhengighet og hvordan man kan dette kan håndteres, sett fra et spillutvikler-perspektiv
 • god og inngående kompetanse innen samarbeidslæring og viktigheten av god kommunikasjon og gode kommunikasjonsrutiner for å holde god flyt i spillutviklingsprosjekter

Videre studier

Etter fullført bachelorgradsstudium kan du søke opptak på mastergradsstudium innen fagfeltet.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid med utvikling av spill og digitale produkter innen spill-, medie-, underholdnings-, forlags- og reklamebransjen.

Utveksling

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Ta kontakt med lærerne på studiet eller studieveilederne etter at studiet er i gang for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling sitt fjerde semester i studieprogrammet.

Per 1. januar 2023 er følgende institusjoner inne med Erasmus+ utvekslingsavtaler mot dette studieprogrammet: U-tad - Madrid (Spania), Breda University of Applied Sciences (Nederland), Saxion University of Applied Sciences (Nederland) og Complutence University of Madrid (Spania).

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i spill og opplevelsesteknologi

Alle utdanninger innen