Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Nettkurs

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

17900

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Yrkessjåfør – godstransport består av fire nettkurs som tilsammen dekker teorien i Yrkessjåførfaget etter læreplanen for YRK03-01 på NooA videregående skole. De fire kursene som inngår i studiet er: 1) Helse, miljø og sikkerhet, 2) Transportoppdrag og dokumentasjon, 3) Teknologi- og yrkessjåførkompetanse, 4) Trafikkforståelse og samhandling. Kursene er utviklet for voksne som har arbeidet med transport og ønsker å studere som praksiskandidat for å ta fagprøven og fagbrev som yrkessjåfør.

Kursene som inngår i studiet er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kurset handler om vegtransporten og yrkessjåførens rolle i samfunnet, kjøre- og hviletid og arbeidstidsbestemmelser. Videre handler det om veggrep, dekk og kjetting, og kontroll og ettersyn av kjøretøyet.

Kurset dekker også kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å vurdere egne valg i transportoppdrag for å ivareta seg selv og andre. Det handler også om å reflektere over hvordan psykososiale faktorer kan påvirke evnen til å utføre et sikkert arbeid, og å bruke strategier som trening, gode søvnrutiner og et sunt kosthold for å håndtere arbeidslivet. Videre handler det om å bruke verneutstyr og bekledning riktig for å forebygge frafall i yrket.

Transportoppdrag og dokumentasjon

Kurset handler om å bruke forståelsen av og kunnskap om hele verdikjeden i en sammensatt næring til å løse transportoppdrag. Det handler også om å gjøre enklere vedlikehold og å klargjøre utstyr. Videre handler det om å planlegge, gjennomføre og dokumentere transportoppdrag for både nasjonal og internasjonal transport i samarbeid med kunder, kolleger og oppdragsgivere.

Teknologi- og yrkessjåførkompetanse

Kurset handler om å bruke digitale ressurser i forbindelse med transportoppdrag og å håndtere teknologisk utvikling i bransjen. Det handler også om å bruke digitale ressurser til å utnytte kjøretøyets muligheter optimalt. Videre handler det om hvordan kjøretøyet påvirker trafikkbildet for andre trafikantgrupper, og om å være bedriftens ansikt utad på kundetreffpunkter Det handler også om opptreden på skadested, førstehjelp og beredskapsplaner.

Trafikkforståelse og samhandling

Kurset handler om kommunikasjon og samhandling på tvers av bakgrunner og kulturer ved transportoppdrag. Det handler også om samhandling med kunder, kolleger og medtrafikanter. Videre handler det om hvordan yrkessjåfører skal være en ressurs i trafikken med kompetanse i kjøretøyets innvirkning på trafikkbildet.

Yrkessjåfør

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til våre nettkurs.

Kvalifikasjon/tittel

Yrkessjåfør