Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Kostnader

15900

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Helsefagarbeider er for deg som vil ta fagbrev i Helsearbeiderfaget. Studiet består av følgende tre fag: Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er utdanningen for deg som er glad i mennesker, ønsker å ta fagbrev som Helsefagarbeider og har lang praksis innen helsearbeid.

Veien til fagbrev som helsefagarbeider kan være kortere enn du tror.

Yrkestittelen helsefagarbeider erstatter titlene hjelpepleier og omsorgsarbeider.

Helsefagarbeider består av følgende tre kurs:

Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en helsefagarbeider skal utøve yrket. Det handler om hvordan det helhetlige menneskesynet skal ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid er sentralt i arbeidet. Videre skal du kunne relevant regelverk og yrkesetikk. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper er også et sentralt emne. Du får også opplæring i ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse- omsorgs- og sosialtiltak.

Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

Grunnleggende sykepleie er også sentralt i arbeidet. Du skal kunne praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre skal du kunne sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjoner, samt sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, HMS , førstehjelp og forebygging av belastningslidelser er også områder som skal kunnes.

Kommunikasjon og samhandling handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til dette nettkurset.

Kvalifikasjon/tittel

Helsefagarbeider