Nøkkelinformasjon

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

17900

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

5. september

Om studiet

Aktivitørfaget er et nettstudium for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat og bli aktivitør. Det består av to kurs som til sammen dekker læreplanen i faget. Du kan jobbee og opparbeide praksis mens du studerer.

Vi har fått støtte av Kompetanse Norge til noen gratis studieplasser på aktivitørfaget for unge uten mye jobberaring, og til helt eller delvis ledige eller permitterte. Les mer om betingelsene for å få gratisplass her

Disse fullfinansierte plassene har fortløpende søknadsfrist frem til 30.09.20.21 og fortløpende oppstartsdato fra 01.09.2021.

Aktivitør er et studium som inneholder de to kursene i aktivitørfaget: Helse og administrasjon, Aktivisering og aktivitetsledelse. Kursene er laget for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat og dekker kompetansemålene i læreplanen for aktivitørfaget AKT3-02 på NooA videregående skole.

Helse og administrasjon

Som aktivitør må du ha grunnleggende kunnskaper om hvordan kroppen fungerer og utvikler seg. I emnet lærer du om sykdommer vi kan være født med og sykdommer vi kan få senere i livet. Du lærer om barns utvikling og om aldring, fysiske funksjonsnedsettelser og psykisk utviklingshemming.

Administrering i aktivitørfaget handler om administrasjon, kvalitetssikring og dokumentasjon av aktivitetsarbeidet.

Aktivisering og aktivitetsledelse

Aktivisering i aktivitørfaget omfatter hele aktiviseringsprosessen. Kurset tar for seg praktiske aktiviteter tilpasset brukernes funksjonsevne, behov og interesser. Videre inngår konkretisering av ideer og produktutvikling basert på brukernes behov og mål. Kurset handler også om kommunikasjon, motivasjon, digitale verktøy og regelverk knyttet til aktiviseringsarbeidet.

Aktivitetsledelse handler om ledelse av aktiviseringsarbeidet. Det inkluderer koordinering og samhandling mellom aktivitør, brukere og samarbeidspartnere.

Bildet er fjernet.

Kvalifikasjon/tittel

Aktivitør