Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Norges musikkhøgskole Oslo

Nivå

Bachelor, 4 år

Studiepoeng

240

Semester

8

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Søkere til 1. avdeling må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i utøving (120 sp), kan du søke direkte til studiets 2. avdeling.

For 2. avdeling er det mulig å velge engelsk som undervisningsspråk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor