Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole har som målsetning å gjøre deg til en best mulig utøver. En stor del av studiet består derfor av arbeid med instrumentet, både alene og sammen med andre. I tillegg vil du ha en rekke støttefag som bidrar til å gjøre deg til en bevisst, tenkende musiker. De to siste årene av studiet (2. avdeling) er lagt opp slik at du kan velge fordypning gjennom et bredt tilbud av valgemner. Kandidatstudiet i utøving er delt inn i tre sjangerspesialiseringer: Folkemusikk, Improvisert musikk / jazz og Klassisk, inkludert samtidsmusikk. For jazzstudentene er kollektiv musisering en sentral del av hovedinstrumentarbeidet, og hovedtyngden i studiet ligger derfor på samspill og prosjektarbeid. Du får også individuell oppfølging på instrumentet med din hovedinstrumentlærer. Samtidig som du lærer om ulike stilarter på ditt instrument, får du stor frihet til å finne ditt eget personlige uttrykk og dyrke dine egne musikalske interesser. I siste studieår skal du sette sammen ditt eget ensemble som du er bandleder for.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Søkere til 1. avdeling må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i utøving (120 sp), kan du søke direkte til studiets 2. avdeling.

For 2. avdeling er det mulig å velge engelsk som undervisningsspråk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor