Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Kandidatstudiet i kirkemusikk forbereder deg til rollen som kantor og til andre musikkrelaterte stillinger knyttet til Den norske kirke. Utdanningen gir deg bred faglig kunnskap om musikkarbeidet i norske kirker og menigheter. Solistisk og liturgisk orgelspill, improvisasjon og korledelse er sentrale utøvende fag i studiet, og gir deg sammen med musikkteorifagene en grundig musikerutdanning. I tillegg inneholder utdanningen en rekke kirkemusikkfag som vil gi deg god innsikt i kirkelig praksis, menighetsarbeid og liturgiske handlinger, som for eksempel kirkemusikkforum, orgelkunnskap, repertoar- og partiturstudier, sang, bruksklaver, bibelkunnskap og troslære, og liturgikk og hymnologi. I hovedinstrumentfaget inngår blant annet scenisk bevissthet, øving og prestasjonsforberedelse, innføringskurs i folkemusikk, profesjon og identitet, og digital kompetanse for musikere. De tre første studieårene følger et relativt fastlagt studieforløp. I fjerde studieår kan du i større grad tilpasse ditt eget studium gjennom musikkhøgskolens brede tilbud av valgemner. En bachelorgrad i kirkemusikk gir grunnlag for opptak til master i kirkemusikk og master i utøving.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha gode ferdigheter på hovedinstrument samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori. Pianister med liten orgelerfaring kan etter søknad få anledning til å prøvespille på klaver.

I tillegg kreves tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning (120 studiepoeng), tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i kirkemusikk, kan du søke om innpassing av denne som grunnlag for direkte opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk, 2. avdeling. Ta kontakt med opptak@nmh.no.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor

Alle utdanninger innen