Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Det er mulig å søke Norges musikkhøgskoles ph.d.-program med prosjekter knyttet til ett av tre hovedområder:   historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger (oppføringspraksis) musikkpedagogikk musikkterapi   Studiet består av en opplæringsdel på 40 studiepoeng (bl.a. kurs i vitenskapsteori, metode og etikk) og et vitenskapelig forskningsprosjekt på 140 studipoeng som skal munne ut i en avhandling. Opplæringsdelen gjennomføres normalt i løpet av det første studieåret. Bestått opplæringsdel er en forutsetning for å kunne levere avhandling til avsluttende vurdering.

Opptakskrav

Opptak til doktorgradsprogrammet forutsetter at søkeren har avlagt eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag, diplomeksamen e.l.) innen det fagområdet man søker opptak til. I de tilfeller der prosjektet forutsetter en utøvende del må utøvende nivå dokumenteres i søknaden. Normalt vil søknad om opptak til programmet og søknad om stipendiatstilling være to sider av samme sak. Etter individuell vurdering er det imidlertid mulig å ta opp personer til ph.d.-programmet med annen finansiering enn gjennom stipendiatstilling ved NMH.

Kvalifikasjon/tittel

philosophiae doctor

Alle utdanninger innen