Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)?

Utdanningen består av 12 uker med samlinger og 60 dager med veiledet praksisopplæring, fordelt over ett år (heltid) eller to år (deltid).

Hva lærer jeg?

Du utvikler kompetanse i å legge til rette for læring. Studiet er rettet mot undervisning i realfag (biologi, fysikk, kjemi, geofag, matematikk, informatikk, naturfag) og programfag i naturbruk.

Du lærer å planlegge, gjennomføre, begrunne og vurdere undervisning, forstå undervisningen ut fra elevenes behov og interesser, samt forstå skolens rolle i samfunnet.

Du kan velge fordypning i didaktikk for ett eller to realfag, programfag i naturbruk, eller kombinasjon av realfag og programfag i naturbruk, avhengig av tidligere utdanning og yrkeserfaring.

Hva blir jeg?
Gjennomført utdanning kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning i voksenopplæring, informasjon og kommunikasjon i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.

Les mer om Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk - Pedagogisk Utdanning

Alle utdanninger innen