Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

16. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Plantevitenskap?

Du fordyper deg i planter til matproduksjon, matforsyning, fôr og fiber, alt sett opp mot kvaliteten i planteproduktene, ernæring, bærekraftig produksjon og dyrkingssystemer samt klimaendringer.

Du fordyper deg i plantesykdommer, plantenes egne forsvarsmekanismer og i utvikling av planter med resistens mot patogener.

Planter brukt i pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap.

Hva lærer jeg?

I masterstudiet i plantevitenskap kan du fordype deg i en av tre studieretningene samt kunne oppnå tittelen Sivilagronom i Plantevitenskap:

Planteproduksjonssystemer og plantevern som har fokus på blomster, frukt, bær, grønnsaker og potet, korn, protein-, fiber- og oljevekster og ulike fôrvekster samt på bærekraftige produksjonsmetoder. Det er fokus på plantevern som er samspillet mellom planter, virus, bakterier og sopp som kan være opphav til plantesykdommer (plantepatogener). Det fokuseres på hvordan planteskadegjørere kan bekjempes og begrenses på ulike måter i forskjellige produksjonssystemer.

Grøntmiljø, fokuserer på etablering og skjøtsel av planter i alle typer offentlig og private grøntanlegg, hager, parker, idrettsanlegg, golfbaner, og langs våre veier. Du lærer også om hvordan prydplanter påvirker menneskers helse og trivsel.

Plantebioteknologi gir forståelse av planters funksjon og hvordan de blir påvirket av klima og miljø, og du får dypere innsikt i genetikk og molekylærbiologiske metoder.

Sivilagronom i Plantevitenskap
Sivilagromtittelen oppnås når nødvendige emner og emnekombinasjoner er tilfredsstilt.

Hva blir jeg?
Mastergraden kvalifiserer til ledende stillinger knyttet til planter, miljø, landbruk, landskapsforvaltning (som park, idrettsanlegg og hager). Jobb i statlig, kommunal og privat sektor som f.eks leder, rådgiver, produktsjef, lektor (med pedagogikk). Du kan også arbeide internasjonalt (for eksempel i FAO eller NORAD). Mastergraden vil også gi et godt grunnlag for å bli selvstendig næringsdrivende. Mastergraden kvalifiserer for opptak til PhD-programmer innenfor fagområdene og kvalifiserer for rekrutteringsstillinger innen forskning.

Les mer om master i Plantevitenskap

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Plant Science

Alle utdanninger innen