Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Husdyrvitenskap?

  • Det stilles store krav til lønnsom produksjon av god, sikker mat og til dyrevelferd.
  • Økende press på verdens matressurser gjør et bærekraftig og miljøvennlig husdyrhold stadig viktigere.
  • Husdyrvitenskapen gir mange av virkemidlene.

Hva lærer jeg?

Avl og genetikk: Hvordan systematisk husdyravl gir høyt-produserende, friske og fruktbare dyr.

Ernæring: Hvordan fôre husdyra slik at næringsbehov, helse og miljø ivaretas, samtidig som husdyrproduktene tilfredsstiller morgendagens krav til kvalitet og sikkerhet.

Etologi og dyrevelferd: Hvordan kunnskap om husdyras atferd og krav til omgivelser benyttes for å skape god dyrevelferd.

Hva blir jeg?
En mastergrad i husdyrvitenskap kvalifiserer til jobber innen en rekke felter relatert til forvaltningen av husdyr og sports- og familiedyr. Stillinger som rådgiver/ konsulent og administrative stillinger venter i landbruksorganisasjonene eller private næringsvirksomheter. Med videre studier i PPU- Praktisk Pedagogisk Utdanning, kvalifserer en til lærerjobber på naturbruksskoler. Graden kan kvalifisere til videre PhDstudier ved NMBU.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Husdyrvitenskap

Alle utdanninger innen