Fakta

Lærested:
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

Ingen studieavgift. Gjennom Udir kan du søke om enten vikar- eller stipendordning.

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon oppdatert

31. januar 2024.

Om studiet

Er du lærer og ønsker mer kompetanse innen programmering? Nå kan du ta 15 studiepoeng i programmering for lærere, 1.-7. trinn, på nett.

Om videreutdanningen

Programmering er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Emnet gir økt kompetanse innenfor programmering knyttet opp til gjeldende læreplan. I tillegg til tverrfaglige perspektiv vil emnet rette fokus mot kompetansemål i matematikk, kunst og håndverk, musikk og naturfag.

Studentene vil møte ulike didaktiske modeller som vil være sentrale i undervisning i og med programmering. Emnet vektlegger digital og analog tilnærming til programmering (med og uten PC). Opplæringen tar sikte på å være praksisnær. I emnet vil det bli lagt til rette for skapende læringsprosesser, algoritmisk tenking og utforsking.

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer, som f.eks. nettleksjoner, selvstudium, øvingsoppgaver, selvrettende interaktive oppgaver, veiledning, praksisrelevante oppgaver og hverandrevurdering. Det blir lagt til rette for studiegrupper på nett.

Tilbudet er helt nettbasert uten fysiske samlinger. Det er en forutsetning at studenten er fortrolig med internettbruk: navigering i nettleser, bruk av diskusjonsforum, opp- og nedlasting av filer.

Arbeidsomfang

Omtrent 400 timer.

Arbeidskrav

Emnet inneholder seks praksisnære arbeidskrav som inngår i mappen for endelig vurdering.

Arbeidskravene må være godkjent innen oppgitte frister for å kunne levere eksamen i emnet. Obligatoriske arbeidskrav består av: programmeringsoppgaver, interaktive oppgaver, hverandrevurdering av undervisningsopplegg, utarbeide, gjennomføre og dele tverrfaglige undervisningsopplegg med fokus på skapende prosesser, utforskning og programmering.

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studenten få ny mulighet til å levere.

Avsluttende vurdering

Individuell mappevurdering. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før vurdering kan gjennomføres.