Fakta

Lærested:
Studietype:
Profesjonsstudium
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254771

Informasjon oppdatert

2. februar 2023.

Om studiet

Vil du bli prest, pastor eller forsamlingsleder? Da er profesjonsstudiet i teologi noe for deg.

Profesjonsstudiet i teologi gir deg graden cand.theol. (candidata/-us theologiae), som kvalifiserer deg bredt for å gå inn i disse oppgavene, gjennom at du lærer å fortolke og formidle Bibelen, kommer på innsiden av kirkens tro og liv historisk og dagsaktuelt, og får øvd deg på og reflektert rundt preste- eller pastorrollens ulike oppgaver gjennom praktisk-teologiske emner og praksisperioder.