Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254210

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

6. mars 2024.

Om studiet

Språk er tett knyttet til identitet og kultur, og hjelper oss å forstå vår fortid og samtid. Norskfaget er altså et av de viktigste og største fagene gjennom hele grunnskolen. NLA Høgskolen Bergen tilbyr et årsstudium i norsk for 5. - 10.-trinn, ved å kombinere Norsk 1 og Norsk 2, gjennom våre samlings- og nettbaserte studier.

Årstudiet vil gi deg en grundig innføring i både litteratur og språkdelen ved faget. Blant annet vil du bli tatt med inn i barne- og ungdomslitteratur, litterær analyse, litteraturhistorie, lesing og skriving, vurdering, muntlighet, grammatikk, språkhistorie og språklig mangfold.

Studiets oppbygging

Norsk 1 5-10, 30 studiepoeng, og Norsk 2 5-10, 30 studiepoeng, er hver for seg selvstendige videreutdanningstilbud, og ved å kombinere disse kan du ta et årstudium i norsk ved NLA Høgskolen i Bergen. Norsk 1 og 2 går parallelt gjennom året, og består hver av seks to-dagers samlinger gjennom hele året på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen

Undervisningsopplegg

Norsk 1 og Norsk 2 består begge av to moduler med avsluttende vurdering ved 15stp. I hver modul er det 3 obligatoriske samlinger á 2 dager, altså totalt 12 samlinger dersom en velger å ta hele årsstudiet. Studiet består av forelesninger, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, i tillegg skal studenten delta på faglige nettsamtaler

Opptakskrav

  • Utdannet lærer, evt. annen relevant bachelorgrad
  • For å ta norsk 2 kreves det at studenten er tatt opp på studium i GLU 5. - 10. og tar norsk 1 parallelt med norsk 2, eller at studenten har 30 studiepoeng norsk i sin fagkrets.

Opptaksinformasjon

Søk opptak direkte til NLA Høgskolen gjennom lokalt opptak på Søknadsweb

Alle utdanninger innen