Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254662

Informasjon oppdatert

22. mars 2024.

Om studiet

Årstudiet i naturfag vil la deg få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss. Alt fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årstudiet er bygget opp av Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året. Studiet er delvis nettbasert. Undervisningen er konsentrert til obligatoriske samlinger, fortrinnsvis på campus Kalfaret i Bergen sentrum. Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende og vil kreve at du er forberedt.  

Naturfaget kan kombineres med lærerstudiet eller tas som videreutdanning. Du kan velge om du vil rette deg inn mot naturfag på 1.-7.trinn i grunnskolen eller 5.-10. trinn.

Opptaksinformasjon

Les mer om opptak på studiets hjemmeside.

Læringsutbytte

I Naturfag lærer du om livsgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Vi håper vi vil vekke begeistring hos deg gjennom et variert, forskningsbasert og praksisnært studium. Du vil få arbeide med emner som mangfoldet i naturen, kjemi, fysikk, kropp og helse, verdensrommet, miljø og teknologi, og naturfagdidaktikk.

Alle utdanninger innen