Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsenhet og kortere

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Dette studiet er i første rekke et tilbud til lærere uten matematikk i sin lærerutdanning. Studiet er nettbasert, men har også tre obligatoriske fellessamlinger per emne. Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Matematikk 1 er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul.

Studiets oppbygging

Studiet består av

  • Undervisning i fellessamlinger på NLA Høgskolen (fredag ettermiddag/kveld og lørdag)
  • Innlevering av obligatoriske gruppe-oppgaver og/eller individuelle oppgaver med tilbakemelding.
  • Individuell veiledning på It’s learnin

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen