Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

14. mars 2022.

Om studiet

Dette studiet er i første rekke et tilbud til lærere uten matematikk i sin lærerutdanning. Studiet er nettbasert, men har også tre obligatoriske fellessamlinger per emne. Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Matematikk 1 er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul.

Studiets oppbygging

Studiet består av

  • Undervisning i fellessamlinger på NLA Høgskolen (fredag ettermiddag/kveld og lørdag)
  • Innlevering av obligatoriske gruppe-oppgaver og/eller individuelle oppgaver med tilbakemelding.
  • Individuell veiledning på It’s learnin

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen