Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Årsstudium og kortere
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

14. mars 2022.

Om studiet

Matematikk 2 5. - 10. trinn er et påbyggingsstudium i matematikk og matematikkdidaktikk på 5. - 10. trinn, og tilbys studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. Studiet kan i også inngå som del av matematikk valgfag i grunnskolelærerutdanningen og i allmennlærerutdanningen.

Matematikk 2 5.-10. trinn er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. I hver modul er det tre obligatoriske fellessamlinger (fredag ettermiddag/kveld og lørdag i tre helger).

Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere, vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul.

Studiets oppbygging

Studiet består av:

  • Obligatoriske fellessamlinger på NLA Høgskolen - tre samlinger á fredag ettermiddag/kveld og lørdag per modul
  • Obligatoriske innleveringer og en fremføring på modul 2
  • Individuell- og gruppe-veiledning.
  • I tillegg vil det i modul 2 være et prosjekt med elevfokus som teller som en del av eksamenskarakteren

Opptakskrav

Matematikk 2 bygger på Matematikk 1 i grunnskolelærerutdanningen eller Matematikk 1 fra allmennlærerutdanningen, 30 studiepoeng, eller tilsvarende

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen