Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Nettstudium, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Om studiet

Master in Theology and Ministry er et engelskspråklig mastergradsprogram i praktisk teologi og ledelse. Programmet tar sikte på å ruste studentene til å møte utfordringer med å engasjere for kristen tro i et sekularisert samfunn. Studiet er praksisorientert og det er samlings- og nettbasert og beregnet for studenter fra hele Europa.

Undervisningsopplegg

Master tilbys på engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen teologiske emner. Se detaljerte opptakskrav på nettsiden.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist:

  • April 15th for Norwegian and EU/EEA citizens.

  • February 1st for other international applicants.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet kvalifiserer deg for arbeid som trosopplærer, menighetspedagog, frivillighetskoordinator, barne- og ungdomsarbeider, forsamlingsleder, pastor og lignende. Allerede etter første studieår er du kvalifisert for arbeid med trosopplæring

Utveksling

I det tredje semesteret i mastergraden er det lagt opp til utveksling.

Alle utdanninger innen