Master in Theology and Ministry favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Nettstudium
  • Nettstøttet
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master in Theology and Ministry er et engelskspråklig mastergradsprogram i praktisk teologi og ledelse. Programmet tar sikte på å ruste studentene til å møte utfordringer med å engasjere for kristen tro i et sekularisert samfunn.  Studiet er praksisorientert og det er samlings- og nettbasert og beregnet for studenter fra hele Europa.

Undervisningsopplegg

Master tilbys på engelsk

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen teologiske emner. Se detaljerte opptakskrav på nettsiden.

Opptaksinformasjon

Opptak søkes direkte til NLA Høgskolen, se studiets hjemmeside. 

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet kvalifiserer deg for arbeid som trosopplærer, menighetspedagog, frivillighetskoordinator, barne- og ungdomsarbeider, forsamlingsleder, pastor og lignende. Allerede etter første studieår er du kvalifisert for arbeid med trosopplæring

Utveksling

I det tredje semesteret i mastergraden er det lagt opp til utveksling.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen