Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Studiet i interkulturell forståelse gir deg kunnskap og redskap til å forstå og arbeide i en sammensatt verden. Kompetansen er etterspurt i et stadig mer flerkulturelt samfunn og arbeidsmarked, både nasjonalt og internasjonalt.

I en tid der globaliseringen intensiveres og migrasjonen øker, øker også det kulturelle mangfoldet på de fleste områder i samfunnet.

Ved å ta en master i interkulturelle studier ved NLA Høgskolen vil du studere interkulturell kommunikasjon, og kulturelle og sosiale faktorer som påvirker interkulturelle relasjoner.

Målet er at du skal være i stand til å forstå, beskrive, analysere og behandle kulturelt mangfold i ulike kontekster i teori og praksis.

Studiets oppbygging

NLA Høgskolen tilbyr mastergradsstudium i Intercultural Studies i Bergen. Mastergradsstudiet er engelskspråklig.

Studiet er flerfaglig med basis i antropologi. Religions- og kulturvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap gir bidrag til fagfeltet.

Gjennom en kombinasjon av teori, praktisk feltarbeid, muntlige presentasjoner og akademisk arbeid vil du utvikle kunnskap og evne til å gjenkjenne og analyser interkulturelle spørsmål/problemer slik at du kan tilpasse, anvende og overføre interkulturell kompetanse på en produktiv måte.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng interkulturelle studier eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Søk direkte til NLA Høgskolen via Søknadsweb

Karrieremuligheter

Utdanningen gir muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i internasjonale organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning. Faget passer også godt sammen med utdanninger til yrker hvor du går inn i et flerkulturelt miljø.