Fakta

Lærested:
Studietype:
Master, 2 år

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å få et godt grunnlag for å fortolke og formidle kristen tro? Master i teologi kan brukes som en del av grunnlaget for å bli prest i Den norske kirke eller til å bli forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter.

Opptaksinformasjon

Mastergraden søkes direkte til NLA Høgskolen via lokalt opptak. Se studiets nettside.

Anbefalt forhåndskunnskap

Mastergraden bygger på bachelor i teologi.

Karrieremuligheter

Med master i teologi fra NLA Høgskolen kan du bli prest i Den norske kirke, eller forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter.

Kvalifikasjon/tittel

Prest