Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Pedagogikk – i teori og praksis – handler dypest sett om eldre generasjoners holdninger til yngre generasjoner. Utfordringene er å vurdere hva vi som voksne ønsker for neste generasjon, hvilken sammenheng det er mellom det vi ønsker og det vi faktisk praktiserer, og hvor vidt det vi ønsker og praktiserer virkelig er godt for barn og unge.

Ved NLA Høgskolen tilbyr vi master i pedagogikk innen tre ulike retninger:

  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
  • Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Studiets oppbygging

Vi har som mål at undervisningen på masternivå i pedagogisk tenkning, praksis og forskning har rom for refleksjon og diskusjon mellom studenter og lærere, og fokus på pedagogisk praksis og konkret anvendelse av kunnskap og innsikt.

Undervisningsopplegg

Arbeidsformer på masterstudiet er forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjekt og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav.

Opptakskrav

  • Ulike opptakskrav for de ulike variantene mastergrader. Se studieplanene.
  • Les om opptakskravene på studiets hjemmeside.

Opptaksinformasjon

I Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk er det i studiets andre semester lagt opp til en praksisperiode som krever politiattest.

Læringsutbytte

Master grad i pedagogikk med vekt på allmennpedagogisk spørsmål orienterer seg særlig mot læring og organisering av pedagogisk virksomhet i pedagogisk psykologisk og pedagogisk sosiologisk perspektiv og Læring og organisering av pedagogisk virksomhet i læreplanteoretisk perspektiv.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse orienterer seg særlig mot verdibasert ledelse og ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring.

Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk orienterer seg særlig mot spesialpedagogiske grunnlagsproblemer og spesialpedagogisk praksis.

Karrieremuligheter

Pedagogikkstudiet fungerer både som allmenndanning og som kvalifisering for pedagogisk forskning og utviklingsarbeid. Utdanningen kan gi grunnlag for å få stilling i høgskole- eller universitetssektoren, og gi relevant kompetanse for personale innen barnehage, skoleadministrasjon og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Det samme gjelder innen sosial- og helsesektoren, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter.

Mastergrad med vekt på pedagogisk ledelse gir jobbmuligheter som ledere innen skoleadministrasjon og for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ. Innen sosial- og helsesektoren, privat næringsliv, i ulike typer massemedia, i organisasjoner og virksomheter, vil et pedagogisk ledelsesperspektiv være nyttig.Mastergrad med vekt på spesialpedagogikk gir jobbmuligheter innenfor spesialpedagogisk arbeidsfelt.

Alle utdanninger innen