Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

Ingen studieavgift. Gjennom Udir kan du søke om enten vikar- eller stipendordning.

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon oppdatert

6. februar 2024.

Om studiet

Dagens barnehager har mange kvalitetskrav som kommer fra sentrale myndigheter, og dette studiet vil gi barnehagelærerne kompetanse til å møte stadig nye endringer. Dette studiet vil gi barnehagelærere gode redskaper til å lede og motivere ansatte i utviklingsarbeid i barnehagen.

Arbeid med utviklingsprosesser i egen barnehage krever god kunnskap om metoder, egen organisasjon, kultur, prosess og ikke minst om ledelse.  Å lede et endringsarbeid handler mye om motivasjon av de ansatte, både i hele barnehagen og innad på avdeling.

Om utdanningen 

Dagens barnehager har mange kvalitetskrav som kommer fra sentrale myndigheter, og dette studiet vil gi barnehagelærerne kompetanse til å møte stadig nye endringer. Både barnehageloven og rammeplan legger ekstra vekt på at barnehagene skal sikre at alle barn har et godt og likeverdig tilbud av høy kvalitet. Godt faglig utviklingsarbeid vil bidra til at barnehagen kan møte samfunnets krav og gjøre endringer til barnas beste. Studiet er tverrfaglig sammensatt av pedagogikk, samfunnsfag og RLE.

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud innenfor strategien "Barnehagen for en ny tid". På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om strategien og finne søknadsskjema og informasjon om viktige frister. Søknadsfrist til UDIR er 1. mars.

Hva lærer du?

Dette studiet gir bred kunnskap om ledelse av utviklings- og endringsprosesser i barnehagen. Studiet vil inneholde følgende hovedtema:

 • Utviklingsarbeid som metode
 • Teamarbeid og barnehagen som lærende organisasjon
 • Kollektiv kapasitet og organisasjonsutvikling
 • Ledelse av endringsprosesser 
 • Motivasjonsteorier
 • Kommunikasjonsprosesser, makt og verdier
 • Samfunnets forventninger til kvalitet og endring i barnehagen

Arbeidskrav underveis

 • En prosjektskisse som inneholder en kartlegging av situasjonen i egen barnehage og tanker om egen prosjektplan
 • Loggføring av prosesser 
 • Muntlig presentasjon knyttet til utviklingsarbeidet
 • Sluttvurdering
 • Rapport om utviklingsarbeid i egen organisasjon
 • Muntlig presentasjon med fokus på ledelsesprosesser i utviklingsarbeidet