Fakta

Lærested:
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Pris:

Ingen studieavgift. Gjennom Udir kan du søke om enten vikar- eller stipendordning.

Oppstart: Høst
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254642

Informasjon oppdatert

4. februar 2024.

Om studiet

Er du lærer og ønsker innføring i kunst, håndverk og formgiving? Nå kan du ta 30 studiepoeng og få erfaring med varierte arbeidsmetoder, ulike materialområder og medier.

Kunst og håndverk er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien 'Kompetanse for kvalitet'. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Om studiet

Kunst og håndverk 1 består av seks moduler. Studiet er samlingsbasert med tre stedsbaserte samlinger pr semester. I tillegg er det nettbaserte undervisningssamlinger og mellomliggende arbeidskrav. Emnet gir innføring i kunst, håndverk og formgiving. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og ulike materialområder og medier knyttet til begynneropplæring i gjeldende læreplan for trinn 1-7 i grunnskolen.

Emnet vektlegger arbeid med håndverk, materialer, redskap og teknikker. Lek, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Materialer, farger, former og digitale uttrykk bearbeides med metoder og verktøy tilpasset 1.-7. trinn. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet. Undervisningen tar opp skolefagets historie frem til i dag og legitimerer det som allmenndannende.

Den forbereder studenten på sitt yrke med praktiske øvinger relatert til fagets vitenskapelige perspektiver og metoder. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og støtteformer som fremmer elevenes faglige utvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

- forelesninger
- seminar
- veiledning
- selvstudium og eget verkstedarbeid
- muntlig presentasjon
- skriftlig innlevering
- oppgaver tilknyttet praksisfeltet
- ekskursjon

Arbeidsomfang

850 timer

Avsluttende vurdering

Individuell eksamen: Mappevurdering: Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon presenteres i en eksamensutstilling.