Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

85

Søknadskode (SO)

254367

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

254789

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ta et årsstudium i interkulturell forståelse i Bergen og få grunnleggende fagkunnskap innenfor områdene kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

Studiet fokuserer også på misjon, bistand, utdanning og helse i den tredje verden. Den teoretiske kunnskapen blir kombinert med en studietur til Afrika, Asia, Latin-Amerika eller det flerkulturelle Norge.
Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i både egen og andres kultur.

Studiets oppbygging

I årsstudiet velger du ett av fem ulike fokusområder hvor du gjennom fører et etnografisk feltarbeid.

På den fire til fem uker lange studieturen til et annet kontinent får du førstehånds kjennskap til landets kultur og religion. Du velger mellom Kina, Madagaskar, Den Dominikanske Republikk, Det flerkulturelle Norge og Øst-Afrika(Kristiansand).

Undervisningsopplegg

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap med fem ukers studietur/feltarbeid i fordypningsområdet.

Opptakskrav

generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Opptak gjennom Samordna Opptak

Læringsutbytte

Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.

Anbefalt forhåndskunnskap

En god del litteratur og forelesninger er på engelsk. Det er derfor en fordel med gode engelskkunnskaper. Det er også en fordel med noe kunnskaper i spansk for de som skal reise til Latin-Amerika.

Det er tilbud om språkundervisning i forkant av studieturene.

Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse for å delta på studieturene.

Videre studier

Du kan fortsette på bachelor i interkulturell forståelse, og deretter kan du ta en master i Intercultural Studies. Begge tilbys på NLA Høgskolen i Bergen.

Et årsstudium i interkulturell forståelse kan også inngå i andre bachelorgrader som frie studiepoeng, og kan kombineres med utdanninger som journalist, sosionom, politi, lærer, sykepleier osv.

Karrieremuligheter

Studiet gir kunnskap og innsikt som er nyttig i yrker som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeid eller arbeid med flyktninger og innvandrere.

Utveksling

4-5 uker lang studietur for de utenlandske fokusområdene.