Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300.00

Semester

10

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254480

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du bli prest, misjonær, eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg.

Med bachelorgrad og master i teologi fra NLA Høgskolen kan du bli prest i Den norske kirke, eller forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter. God kunnskap om den kristne tro gir deg et godt grunnlag for å bidra i undervisning og i kirkelig opplæring og tjeneste, og for å delta kritisk og konstruktivt i samfunnsdebatten.

Studiets oppbygging

Presteutdanningen går over seks år og består av bachelor- og mastergrad i teologi og ett år praktisk-teologisk utdanning.

Studiet har kristendommen som sitt sentrale studieobjekt, med utgangspunkt i og hovedvekt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse.

Som prest vil du få lederfunksjoner, og vi gir deg derfor mulighet til å velge ulike ledelsesfag som en del av din bachelorgrad.

I tillegg vil deler av studiet være viet andre religioner og livssyn, samt emneområdene etikk og filosofi.

Videre inngår språkstudier i hebraisk og nytestamentlig gresk. Det er mulig å ta deler av studiet på sommersemester i Israel eller med emner fra årsstudiet i praktisk teologi og ledelse.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse til bachelorgraden
  • For mastergraden: Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende

Opptaksinformasjon

Bachelorgraden søkes gjennom samordna opptak. Mastergraden søkes direkte til NLA Høgskolen via lokalt opptak. Se studiets nettside.

Videre studier

Master i teologi gir opptak på siste semester praktisk-teologisk utdanning på MF og VID

Karrieremuligheter

Med bachelorgrad og master i teologi fra NLA Høgskolen kan du bli prest i Den norske kirke, eller forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter.

Kvalifikasjon/tittel

prest

Alle utdanninger innen