Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254480

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon?

Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning.

Studiets oppbygging

Studiet har kristendommen som sitt sentrale studieobjekt, med utgangspunkt i og hovedvekt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse.

Som prest vil du få lederfunksjoner, og vi gir deg derfor mulighet til å velge ulike ledelsesfag som en del av din bachelorgrad.

I tillegg vil deler av studiet være viet andre religioner og livssyn, samt emneområdene etikk og filosofi.

Videre inngår språkstudier i hebraisk og nytestamentlig gresk. Det er mulig å ta deler av studiet på sommersemester i Israel eller med emner fra årsstudiet i praktisk teologi og ledelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse til bachelorgraden

Opptaksinformasjon

Bachelorgraden søkes gjennom Samordna opptak. 

Karrieremuligheter

Med bachelor i teologi kan du arbeide i menigheter og i kristne organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Arbeid i menigheter og i kristne organisasjoner. Du kan gå videre til masterstudium i teologi og utdanne deg til prest.