Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254480

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon?

Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning.

Studiets oppbygging

Studiet har kristendommen som sitt sentrale studieobjekt, med utgangspunkt i og hovedvekt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse.

Som prest vil du få lederfunksjoner, og vi gir deg derfor mulighet til å velge ulike ledelsesfag som en del av din bachelorgrad.

I tillegg vil deler av studiet være viet andre religioner og livssyn, samt emneområdene etikk og filosofi.

Videre inngår språkstudier i hebraisk og nytestamentlig gresk. Det er mulig å ta deler av studiet på sommersemester i Israel eller med emner fra årsstudiet i praktisk teologi og ledelse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse til bachelorgraden

Opptaksinformasjon

Bachelorgraden søkes gjennom Samordna opptak. 

Karrieremuligheter

Med bachelor i teologi kan du arbeide i menigheter og i kristne organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Arbeid i menigheter og i kristne organisasjoner. Du kan gå videre til masterstudium i teologi og utdanne deg til prest.