Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254480

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

10. januar 2024.

Om studiet

Vil du bli prest, misjonær eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg.

På bachelorstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier.

Karrieremuligheter

Med bachelor i teologi kan du arbeide i menigheter og i kristne organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Arbeid i menigheter og i kristne organisasjoner. Du kan gå videre til masterstudium i teologi og utdanne deg til prest.