Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 10
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 254936

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

6. mars 2024.

Om studiet

Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som ønsker en fremtid som leder og formidler i kirke, menigheter eller organisasjoner. Du vil få innsikt i både ledelsesfag og teologi, og øvelse i å reflektere sammen med forelesere, mentorer og medstudenter, kombinert med praksis og veiledning. Fra høsten 2024 tilbyr vi også studiet i Trondheim som nett- og samlingsbasert.

Videre studier

Med bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse har du mulighet til å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, må velge emnene TAM323B Kirkelig undervisning og TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kvalifikasjonskravet som kateket. 

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også være kvalifisert for en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året. 

Karrieremuligheter

Bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg blant annet for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke. Den er også relevant yrkesutdanning for folkehøgskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene.   

Kvalifikasjon/tittel

Trosopplærer, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, pastor

Alle utdanninger innen