Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254626

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254536

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som ønsker å jobbe som leder i kirke, menigheter eller organisasjoner. Studiet tilbys både i Bergen og Oslo.

Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder.

I praktisk teologi og ledelse ønsker vi å gi deg en innføring i praktisk-teologisk metode, ledelsesfag og i trosopplæring.

Du vil også få innsikt i menighetsliv, forkynnelse og sjelesorg. Gjennom å velge 60 studiepoeng med valgfrie, relevante emner får du mulighet til å forme din egen bachelorgrad.

Studiets oppbygging

Første år består av ukesvise samlinger med praksisperioder mellom. I løpet av året blir det en studietur til England.

Andre året velger du selv 60 studiepoeng relevant fordypning.

Det tredje året har du mulighet til å ha praksis i utlandet, før du det siste semesteret skriver bacheloroppgave.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Opptak gjennom Samordna Opptak

Videre studier

Med bachelor graden i praktisk teologi og ledelse har en muligheten å ta mastergraden: Master in Theology and Ministry ved NLA Høgskolen, som også kan tas som fjernstudent.

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også gå videre med en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg for arbeid som trosopplærer, menighetspedagog, frivillighetskoordinator, barne- og ungdomsarbeider, forsamlingsleder, pastor og lignende.

Allerede etter første studieår er du kvalifisert for arbeid med trosopplæring.

Utveksling

Tredje semester har du mulighet til å ta en utenlands variant, PTL220, der du har tre måneders internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay (30stp), blant annet i USA, Australia og England.

Det er også mulighet med kortere utenlandspraksis i en Sjømannskirke i TEOL210.

Kvalifikasjon/tittel

Trosopplærer, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider, pastor