Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 36.20 (primær)
  • 41.90 (ordinær)
Studieplasser: 45
Søknadskode (SO): 254895
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 254525

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Vår bachelor i innovasjon og ledelse passer for deg som ønsker å bidra til nyskapning, endring og utvikling i organisasjoner. Samfunnet står overfor store etiske utfordringer, der man som leder må ta vanskelige valg. Vil du ha et bevisst ståsted i arbeids- og næringsliv med klare verdier, er dette studiet for deg.

Inspirert av arven til Hans Nielsen Hauge, får du en bred faglig kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon. Hensikten er å utruste deg til å kunne drive med entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Dette skal bidra til å gi kunnskap om hvordan entreprenørskap kan stimuleres i både velutviklede og underutviklede markeder. Studiet har nær kobling til arbeidslivet, og henter inn høyt kvalifiserte forelesere fra næringsliv, organisasjoner og andre høyt verdsatte høgskoler og universiteter i Norge og utland.

Studiets oppbygging

Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med problemstillinger rundt akkurat dette slik at du blir utrustet som leder. Du vil bli tildelt en mentor som skal følge deg i studieløpet. Det avsluttende året vil blant annet bestå av en praksisperiode, der du skal løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i arbeidslivet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Læringsutbytte

Du får du en bred faglig kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.

Hensikten er å utruste deg til å kunne drive med entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Dette skal bidra til å gi kunnskap om hvordan entreprenørskap kan stimuleres i både velutviklede og underutviklede markeder.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad i innovasjon og ledelse ved NLA Høgskolen kvalifiserer for å søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner.

Karrieremuligheter

Etter endt bachelor kan du få jobb i ulike type stillinger innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.

Utveksling

Mulighet for utvekslingsstudier i USA