Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

254329

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254195

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254652

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet tar sikte på å danne morgendagens ledere i kirke, menigheter og organisasjoner. Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. På praktisk teologi og ledelse tar vi sikte på å oppøve bl.a. grunnleggende ferdigheter i ulike ledelsesteorier.

Du får innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi. Engasjerte forelesere og kloke mentorer er opptatt av å høre dine refleksjoner. Du får en god balanse mellom teori og praksis gjennom hele året. Studiet kan tas både i Bergen og Oslo.

Studiets oppbygging

Studiet er bygd opp slik at ukene uten undervisning består av selvstudie og praksis. Du kan ha selvvalgt praksisplass eller du kan få en praksisplass i en kirke, menighet eller organisasjon som skolen allerede har et samarbeid med.
Ca. hver tredje uke er det undervisning på skolen. Her er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og god relevant undervisning. All undervisning er obligatorisk, og det vil gi deg god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon. I tillegg får du ta del i en studietur du sent vil glemme.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse
  • Politiattest kreves før oppstart i praksis

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak

Læringsutbytte

På praktisk teologi og ledelse tar vi sikte på å oppøve bl.a. grunnleggende ferdigheter i ulike ledelsesteorier. Du får lære om tolkning av dagens samfunnsliv i lys av Bibelen og tolkning av Bibelen i lys av dagens barne- og ungdomsliv og som barneleder, ungdomsleder, frivillighetsleder etc.
På studietur får du også prøvd deg som moderne pilgrim, og oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap, fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang.

Videre studier

Med fullført årsstudium i praktisk teologi og ledelse kan en fortsette på bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Det er også mulig å gå videre på bachelor i teologi på NLA Høgskolen. Årsstudiet kan også inngå som frie studiepoeng i andre utdanninger.

Ved fullført bachelor kan man søke Master in Theology and Ministry ved NLA Bergen

Karrieremuligheter

Etter årstudiet er du kvalifisert for arbeid med trosopplæring.