Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. Du kan ta studiet i Oslo, Bergen eller som nettstudium.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet
  • Nettstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudium i KRLE gir grunnkunnskap om religion, livssyn og etikk. Studiet gir grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger.

Gjennom studiet får du også innsyn i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Du lærer å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskers identitets- og meningsdanning.

Studiets oppbygging

Undervisningen foregår gjennom forskjellige ressurser som er tilgjengelig på nett, tilbud om skriftlige øvingsoppgaver med tilbakemelding, veiledningssamtaler (ved behov). Du får tilbud om en endags innføringstur i august. Det nettbaserte tilbudet er forankret i Bergen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Søknad via Samordna opptak, søknad til nettstudiet gjøres direkte til NLA Høgskolen vis Søknadsweb.

Karrieremuligheter

Studiet kan inngå som en del av utdanninger innen skole, menigheter og en rekke andre stillinger hvor KRLE er relevant.

Tilbys ved:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

254196