Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

254196

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. Du kan ta studiet i Oslo, Bergen eller som nettstudium.

Årsstudium i KRLE gir grunnkunnskap om religion, livssyn og etikk. Studiet gir grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger.

Gjennom studiet får du også innsyn i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Du lærer å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskers identitets- og meningsdanning.

Studiets oppbygging

Undervisningen foregår gjennom forskjellige ressurser som er tilgjengelig på nett, tilbud om skriftlige øvingsoppgaver med tilbakemelding, veiledningssamtaler (ved behov). Du får tilbud om en endags innføringstur i august. Det nettbaserte tilbudet er forankret i Bergen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Søknad via Samordna opptak, søknad til nettstudiet gjøres direkte til NLA Høgskolen vis Søknadsweb.

Karrieremuligheter

Studiet kan inngå som en del av utdanninger innen skole, menigheter og en rekke andre stillinger hvor KRLE er relevant.