Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 254393

Informasjon oppdatert

4. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du å bidra til nyskaping, endring og utvikling? I et samfunn som er i stadig endring, er det viktig å finne nye måter å løse utfordringer på. Nå kan du ta et nettstudium i bækraftig entreprenørskap og innovasjon!

Studiet er et rent nettstudium som gir deg muligheten til å fullføre arbeidsoppgaver, se undervisningsvideoer og samarbeide med andre når det passer deg best. I tillegg vil det være faste møtepunkter med forelesere for å sikre en strukturert læringsprosess.

Studiemodellen omfatter emner på 10 studiepoeng, undervist i bolker med tre emner per semester. Alle seks emnene er obligatoriske i årsstudiet i bærekraftig entreprenørskap og innovasjon, men kan også tas som individuelle emner. Det vil være jevnlig oppfølging av studenter gjennom gruppe- eller individuelle onlineøkter under hvert emne. Emnene kan tas i valgfri rekkefølge, men det anbefales å starte med emnet "Entreprenørskap og innovasjon" blant de tre første.

Alle utdanninger innen