Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering legger vekt på de etiske holdninger som er sentrale for regnskapsførere. Det legges stor vekt på god regnskapsføringsskikk herunder risiko og hvitvaskingsregler.

Det gir også en videreføring av regnskapsanalyseteori blant annet innrettet mot konkursanalyse, og hvordan formidle relevant analyseinformasjon til klientene.

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering består av følgende tema:

Bokføringsreglene

 • Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering
 • Retting
 • Dokumentasjon

Regnskapsorganisering

 • Internkontroll, behov, formål og ansvar
 • Komponenter i den interne kontrollen – COSO
 • Regnskapssystemet
 • Regnskapets kvalitetskrav

Regnskapsføreryrket

 • Bransjens utviklingstrekk
 • Regnskapsførerloven
 • Allment om regnskapsføreroppdrag
 • Bokføring og årsoppgjør
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll
 • Hvitvaskingsloven og -forskriften
 • Kvalitetskontroll fra Finanstilsynet og NARF

Regnskapsanalyse

 • Årsregnskapet som grunnlag for en kredittvurdering
 • Vurdering og korrigering av regnskapsdata
 • Fremtidig kapitalbehov
 • Analyse av fremtidig inntjening og likviditet
 • Prediksjon av konkurs
 • Mer om kredittvurdering

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6084 Finansregnskap, 6088 Finansregnskap og regnskapsteori og 6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.