Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

10

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Emnet skal gi en innføring i generell og spesiell kontraktsrett hvor reglene om inngåelse av kontrakter og kjøp er sentralt

Emnet skal gi en innføring i generell og spesiell kontraktsrett hvor reglene om inngåelse av kontrakter og kjøp er sentralt. Emnet gir studenten kunnskap om tolking av kontrakter og kunne tolke kontrakter i praksis.

Videre gis det en innføring i reglene om kontraktsbrudd og misligholds beføyelser. Emnet gir en innføring i reglene om ugyldighet og muligheten for å endre avtaler.

Studenten lærer å identifisere avtalerettslige og kjøpsrettslige problemstillinger, drøfte og løse disse.

De to hoveddelene Avtalerett og Kjøpsrett tar for seg følgende temaer:

Avtalerett

 • Mekanismer for avtaleinngåelse
 • Fullmakt og representasjon
 • Tolkning og utfylling av avtaler
 • Ugyldighet og lemping

Kjøpsrett

 • Selgers og kjøpers plikter i henhold til kjøpekontrakt
 • Kontraktsbrudd ved forsinkelse
 • Mangelsvurderingen
 • Selgers og kjøpers krav ved kontraktsbrudd
 • Oversikt over reglene ved forbrukerkjøp

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. 

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Kunne anvende avtalerettslige og kjøpsrettslige kunnskaper i domstolene, advokatfirmaer eller andre institusjoner som arbeider med avtalerett og/eller kjøpsrett.

Alle utdanninger innen