Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

I emnet Journalistikk 2 tilegner du deg ferdigheter i nyhetsjournalistikk, ved å arbeide aktivt med reelle saker, og med ulike journalistiske metoder.

Journalistikk 2 er et praktisk rettet emne hvor målet er at studentene skal tilegne seg ferdigheter i utøvende nyhetsjournalistikk. I tillegg til å jobbe med muntlige og skriftlige kilder, får studentene her innsikt i observasjon som journalistisk metode og lærer å bruke denne metoden aktivt i egne nyhetsreportasjer.

I dette emnet lærer du å kjenne til kildekritiske problemstillinger knyttet til ulike journalistiske metoder og situasjoner samt å bruke denne innsikten i den praktiske yrkesutøvelsen.

Krise- og ulykkesjournalistikk har også en sentral og viktig plass i dette emnet.

Journalistikk 2 består av følgende tema:

 • nyhetsjournalistikk
 • ulike journalistiske metoder
 • kildekritikk
 • etiske problemstillinger
 • krisejournalistikk
 • ulykkesjournalistikk

Studiets oppbygging

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. 

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Dette er et praktisk rettet emne hvor studentene tilegner seg ferdigheter i nyhetsjournalistikk. Det betyr at det legges vekt på at studentene skal jobbe aktivt med reelle saker. Det arbeides med ulike journalistiske metoder.

I tillegg står kildekritikk og etiske problemstillinger knyttet til utøvelsen av denne sentralt i emnet.

Studentene får også innføring i krise- og ulykkesjournalistikk.

Anbefalt forhåndskunnskap

For å kunne søke på dette emnet må du ha gjennomført emnet:

 • 7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistiske metoder. 

Alle utdanninger innen