Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Innføring i strategi skal gi deg kunnskap om ulike strategiske analysemetoder. Disse vil gi deg verdifull informasjon med tanke på valg og implementering av den riktigste strategien for virksomheten.

Innføring i strategi retter søkelyset mot den strategiske beslutningsprosessen, det å implementere valgt strategi, og ulike metoder for å organisere, kontrollere og evaluere konsekvensene av den strategien som er valgt.

Videre i kurset går vi inn i hva som kommer til å være i fokus når det gjelder bedrifters strategiarbeid fremover. Sentrale emner vil være hvordan entreprenørbedrifter fungerer og hvorfor entreprenørskap stadig blir viktigere. Deretter drøftes strategiske konsekvenser av økt internasjonalisering, globalisering og fremvoksende/nye markeder.

Innføring i strategi består av følgende tema:

 • strategi som fagområde
 • strategiske analyser
 • strategisk beslutning og iverksetting
 • evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
 • strategitenkningen i dag og i fremtiden
 • internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder
 • teknologibasert strategi
 • servicestrategi

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.