Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Kurset vil gi deg en overordnet forståelse av krav som stilles til utarbeidelse av ulike typer årsregnskap. Du vil også lære å reflektere over nytten av regnskapet for de ulike brukergruppene.

Videre vil kurset gjøre deg kjent med bakgrunnen for utviklingsarbeid som foregår internasjonalt og konsekvenser det vil ha for regnskapsregulering i Norge.

Finansregnskap og regnskapsteori består av følgende tema:

 • De grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven, §§ 4-1 – 4-3
 • Virkning av periodiseringer - måling av resultat etter kontantprinsippet og regnskapsprinsippet
 • Hva er omløpsmidler – anleggsmidler?
 • Varige driftsmidler
 • Finansielle anleggsmidler
 • Immaterielle eiendeler og goodwill
 • Varelager
 • Fordringer
 • Kortsiktige investeringer
 • Gjeld
 • Avsetning for langsiktige forpliktelser – unntatt pensjoner
 • Egenkapital og disponering av årsresultat
 • Skatt på inntekt – herunder utsatt skatt
 • Foretaksintegrasjon – enkelt konsernregnskap uten skatt
 • Foretaksintegrasjon - minoritetsinteresser
 • Regelverket for små foretak
 • Regnskapsregler for ideelle organisasjoner
 • Brukergruppenes informasjonsbehov og behov for regnskapsregulering
 • Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer mv.
 • Det prestasjonsorienterte (resultatorienterte) regnskapsparadigme
 • Det formueorienterte (balanseorienterte) regnskapsparadigme
 • Det konseptuelle rammeverket til IFRS – nivåene i rammeverket
 • Aktiva
 • Forpliktelser og egenkapital
 • Inntekter
 • Kostnader

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6004 Investering og finansiering og 6084 Finansregnskap

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.