Sosialkunnskap favoritt ikon

Annen utdanning
Sosialkunnskap er ett av fire fag innenfor programområdet Politikk individ og samfunn.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

11 400

Semester

1

Om utdanningen

Sosialkunnskap er ett av fire fag innenfor programområdet Politikk individ og samfunn. Kurset tar for seg de fem hovedområdene i læreplanen for faget.

Hovedemner:

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder

  • om å formulere problemstilling, bearbeide og presentere informasjon, metoder og etiske spørsmål, praktiske opplegg til mindre undersøkelser

Livsfasene

  • behov og sosialisering, oppvekstmiljø, ungdomstid, samliv, omsorg og psykiske kriser

Velferdsforskjeller

  • analyse og definisjon av begrepet velferd, hva er ”det gode liv”? Velferdssituasjonen til ulike grupper, tiltak og tilpasninger

Sosiale problemer

  • psykologiske og sosiologiske teorier om årsaker til sosiale problemer, tilknytning til økonomiske og teknologiske drivkrefter i samfunnet, følger for individet og samfunnet

Velferdsstat og menneskerettigheter

  • om hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk på statlig og kommunalt nivå. Menneskerettighetenes historiske utvikling og situasjonen i Norge i dag, kontroll og utfordringer nasjonalt og internasjonalt

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Kurset er beregnet for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram. Ved å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan du opparbeide deg generell studiekompetanse.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier