Matematikk R2 favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for elever med bakgrunn fra generell studiekompetanse og som trenger styrking av kunnskapene i matematikk for videre studier.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 490

Semester

1

Om utdanningen

Kurset passer for elever med bakgrunn fra generell studiekompetanse og som trenger styrking av kunnskapene i matematikk for videre studier. Sammen med Matematikk R1 dekker kurset kravet til Spesiell studiekompetanse i matematikkfaget. Kurset er utviklet i samarbeid med Bjørknes Privatskole.

Kombiner nettstudier med samlinger

Vi tilbyr deg unik mulighet til å kombinere nettstudier med samlinger hos vår søsterskole, Bjørknes. Her får du en gjennomgang av sentralt stoff og oppgaver som forbereder deg til eksamen. Samlinger hos Bjørknes arrangeres hvert semester.

Her kan du forbedre din karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Matematikk R2 gir deg 1 realfagspoeng.

HOVEDEMNER I MATEMATIKK R2

Vektorer: 
areal og vektorprodukt, volumprodukt, skalarprodukt, kulesegment, linjer og plan

Algebra: 
tallfølger, aritmetiske og geometriske rekker, induksjonsbevis

Trigonometri: 
sammenhenger og grunnlikninger, vinkelmål og harmoniske svingning

Funksjoner 1: 
derivasjonsregler, regresjon, modellering, korrelasjon

Integraler: 
bestemte og ubestemte, integrasjonsmetoder, areal- og volumberegninger

Differensiallikninger: 
av første og andre orden, modellering og frie svingninger

I tillegg til matematikk kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studiet du ønsker. Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge på informasjonssidene til  samordna opptak

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk R1 eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier