Matematikk R1 favoritt ikon

Annen utdanning
Matematikk R1 er et krav for å komme inn på mange studier ved høgskole og universitet. Dette gjelder spesielt studier i realfag og helsefag.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 850

Semester

2

Om utdanningen

Her kan du forbedre din karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Matematikk R1 gir deg 0,5 realfagspoeng. Enkelte studieretninger krever både matematikk R1 og R2, mens andre krever kun matematikk R1. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk.

I tillegg til matematikk kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studium du ønsker.

Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i studieoversikten fra Samordna opptak

Beskrivelser av kostnader

7850,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Kurset forutsetter Matematikk 1T fra Vg1.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk R1

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier