Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Kostnader

41500

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Vår fagskoleutdanning, Juridisk kontormedarbeider, gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og relevante regnskapsoppgaver.

Du vil også arbeide med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av relevante rettskilder og bruke Lovdata Pro. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke juridisk metode og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

Når du har fullført utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Advokatsekretær. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går enda mer i dybden på jusfaget. Du vil også få en unik mulighet til å gå ut i praksis, noe som gir verdifull kompetanse på CV-en.

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:
 • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys i Oslo (heltid) - neste studiestart august 2021
 • Nettstudier: denne utdanningen tilbys også på deltid som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

Undervisningsopplegg

 • ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over ett semester.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Enkelte helgeundervisningsdager kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 - 21:00 to kvelder per uke over to semestre. Kveldsutdanningen er lagt opp til at den skal kunne kombineres med full jobb.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING

 

Fag:

 • Privat rett
 • Offentlig rett
 • Juridisk korrespondanse
 • Engelsk forretningskorrespondanse
 • Regnskap
 • Prosjekt

Opptakskrav

Last ned opptakskrav her

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

STUDIESTART STEDBASERT

Oppstart høst 2020 i Oslo og Trondheim: 20. august

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Juridisk kontormedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp på slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

STUDIESTART NETTUTDANNING

Nettutdanning høst 2020: 27. august

TO SEMESTRE PÅ NETT

Utdanningen som Juridisk kontormedarbeider tilbys også som en nettutdanning over to semestre.

Normert studietid er 12 måneder (deltid) på å gjennomføre utdanningen.

Karrieremuligheter

Aktuelle yrker kan være både i det offentlige og i næringslivet. Utdanningen gir kompetanse til å arbeide som juridisk kontormedarbeider ved:

 • advokatfirmaer
 • inkassobyråer
 • eiendomsmeglere,
 • i forsikring, bank
 • i en juridisk avdeling i større foretak eller ved offentlige kontorer

Kvalifikasjon/tittel

Juridisk kontormedarbeider

Alle utdanninger innen