Juridisk kontormedarbeider favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du deg en karriere hvor du kan jobbe med jus og ta del i sentrale oppgaver innen kontoradministrasjon? Juridisk kontoradministrasjon er utdanningen for deg.

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

102 800

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg en grundig forståelse av kontorfaglige arbeidsoppgaver, herunder juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse, regnskap og utvalgte juridiske emner innenfor privat og offentlig rett. Det legges mye vekt på bruk av it-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver effektivt og selvstendig.

Utdanningen gir deg en generell oversikt over rettssystemet, samt innføring i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver på egenhånd, men under juristens ansvar.

Jobbmuligheter

En juridisk kontormedarbeider får jobbtilbud som sekretær hos advokater, i rettsinstansene, i juridiske avdelinger i bank, forsikring og finansselskaper eller  HR-medarbeider i ulike bransjer og organisasjoner.

Undervisningsopplegg

 • ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over ett semester.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Enkelte helgeundervisningsdager kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 - 21:00 to kvelder per uke over to semestre. Kveldsutdanningen er lagt opp til at den skal kunne kombineres med full jobb.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING

 

Fag:

 • Privat rett
 • Offentlig rett
 • Juridisk korrespondanse
 • Engelsk forretningskorrespondanse
 • Regnskap
 • Prosjekt

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring. 
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. 

Opptaksinformasjon

 • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

Kvalifikasjon/tittel

Juridisk kontormedarbeider