Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Kostnader

44300

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Er du interessert i jus og ønsker å jobbe med juridisk kontorarbeid? Juridisk kontormedarbeider er en kort yrkesrettet utdanning hvor du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i løpet av høsten 2023.

Gjennom utdanningen vil du lære deg de verktøyene du trenger for å kunne utføre kontorarbeid innen den juridiske bransjen. I løpet av nettstudiet vil du blant annet lære om enkelte juridiske emner, relevant programvare, kontorrutiner, bransjerelevante verktøy, bransjeetikk og prosjektsamarbeid. 

I den juridiske kontorbransjen er det viktig å beherske IT-verktøy, herunder blant annet Office-pakken. Du lærer å en rekke bransjerelevante programvarer og verktøy for å kunne utføre arbeid og samarbeid på avstand. 

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i for eksempel forliksråd, bransjeforeninger eller fagforeninger. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling.

Dette får du:

 • Bransjerelevante emner hvor du aktivt vil jobbe mot virksomheter i bransjen
 • Møte med eksterne forelsere
 • Arbeidslivstilknytning
 • I emnet Prosjekt, vil du i samarbeid med medstudenter kunne velge å jobbe aktivt mot bransjen
 • Lære å bruke Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler
 • Lære grunnleggende juridisk metode

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Opptakskrav

 

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring, må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

Det gjøres oppmerksom på at pensum har enkelte ressurser som er engelskspråklige. Videre er det på studiet et utvalg av juridiskfaglig terminologi på engelsk som må læres.   

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. Utdanningen gir en grunnleggende forståelse for kontoradministrative arbeidsoppgaver og ansvarsområder knyttet opp mot en slik stilling.

Med en juridisk kontorfaglig utdanning har du flere muligheter. Det vil være aktuelt å søke for eksempel resepsjonsstillinger og enklere saksbehandling i juridiske virksomheter.

Eksempler på relevante virksomheter: 

 • Forliksråd 
 • Fagforeninger 
 • Bransjeforeninger 

Eksempler på stillingstitler: 

 • Juridisk kontormedarbeider
 • Kontormedarbeider
 • Sekretær 
 • Administrasjonsmedarbeider  

Utdanningen, Juridisk kontormedarbeider, tilsvarer første semester av utdanningen, Advokatsekretær. Du kan derfor gå videre på studiet Advokatsekretær, hvor du lærer om flere juridiske emner, om sentrale emner knyttet til kontoroppgaver ved et advokatkontor samt flere juridiske skriv.

Kvalifikasjon/tittel

Juridisk kontormedarbeider

Alle utdanninger innen