Biologi 1 favoritt ikon

Annen utdanning
Biologi 1 er nyttig for deg som ønsker å studere helsefag eller biologi senere.

Studienivå

Videregående

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

7 900

Semester

2

Om utdanningen

Her kan du forbedre din karakterer eller ta den spesialiseringen du trenger for å komme inn på høyere studier. Biologi 1 gir deg 0,5 realfagspoeng. Du kan maksimalt få fire tilleggspoeng for realfag/språk.

I tillegg til biologi kreves det ofte andre realfag. Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studium du ønsker.

Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i studieoversikten fra Samordna opptak

Beskrivelser av kostnader

7900,- ekskl. bøker

Studiets oppbygning

Hovedemner:

  • Biologisk mangfold
  • Cellebiologi
  • Virus
  • Bakterier
  • Protister og sopp
  • Planter
  • Dyr
  • Menneskets fysiologi

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning

Opptakskrav

Vi oppfordrer deg til å kontakte den enkelte høyskole eller universitet for å få avklart nøyaktig hvilke opptakskrav som gjelder for studiet du ønsker. Du finner også en oversikt over hvilke fag som kreves for ulike studier i Norge i søkerhåndboka fra Samordna opptak.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier