Nøkkelinformasjon

Studiested

Norges idrettshøgskole Oslo

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Studiets oppbygging

Studiet gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, i andre kulturer og i idrett som kulturfenomen. Studiet gir deg et reflektert forhold til bistandsproblematikk og kultur, med et spesielt fokus på de muligheter og begrensninger idrett og fysisk aktivitet har i denne sammenhengen. NIH samarbeider blant annet med Norges idrettsforbund (NIF) om programmet.

Sentrale tema

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:

- Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk

- Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid

- Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter

- Idrett som kulturfenomen

Opptaksinformasjon

Årsstudiet i idrett

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Alle utdanninger innen