Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

25. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å studere idrett og samtidig jobbe som frivillig bistandsarbeider i andre kulturer? NIH samarbeider med blant annet Norges idrettsforbund (NIF) om programmet som gir deg kulturforståelse og grunnlag for arbeid med idrett og fysisk aktivitet i fremmede kulturer, samt øker innsikten i utviklingsarbeid.

Studiets oppbygging

Studiet gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, i andre kulturer og i idrett som kulturfenomen. Studiet gir deg et reflektert forhold til bistandsproblematikk og kultur, med et spesielt fokus på de muligheter og begrensninger idrett og fysisk aktivitet har i denne sammenhengen. Du vil bl.a. være med å utvikle idrettsbistandsprosjekter, veilede lokale trenere/ledere i organisering av idrettsaktiviteter og bistå lærere i kroppsøving.

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:

- Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk

- Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid

- Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter

- Idrett som kulturfenomen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav: Åsstudium i idrett (eller tilsvarende) eller annen relevant høyere utdanning og idrettsfaglig bakgrunn. I tillegg må søkere laste opp bekreftelse på inngått avtale for praksisoppholdet med godkjent organisasjon.

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført årsstudium

Alle utdanninger innen