Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

26. april 2022.

Om studiet

Fokus på arbeidsprosesser er et essensielt fundament i dagens virksomheter. Dette studiet gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst.

Prosessledelse handler om å legge grunnlaget for en velfungerende virksomhet gjennom styring og forbedring av arbeidsprosesser. For å lykkes med dette i praksis og få til nødvendig helhetstenkning og samarbeid på tvers av tradisjonelle enheter, er kompetanse i prosessledelse viktig for dagens ledere.

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde-/brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning særlig aktuelt.