Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
21

Informasjon oppdatert

26. april 2022.

Om studiet

Et praktisk og analytisk studium på masternivå i forvaltningskompetanse.

Studiets målsetning er å gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere og implementere metoder og strategier innen moderne kapitalforvaltning.

Sentrale tema er porteføljestyring og kapitalmarkedsteori, statistisk metode, forvaltningsstrategi, risikostyring og derivater, avkastningsmåling, juridiske rammevilkår og markedsetikk, samt rente- og aksjeforvaltning.

Studiet tilbys i samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Norske Finansanalytikeres Forening.

Alle utdanninger innen