Fakta

Sted:
Nettbasert
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

NHHE (NHH Executive) har utviklet en nettbasert modul på masternivå i juridisk oversettelse i engelsk, fransk, spansk og tysk. I studiet vil du lære å oversette ulike juridiske sjangre, som f. eks. lovtekster, dommer og avtaler. 

Studiet formidler grunnleggende kunnskaper om det norske rettssystemet og rettssystemet i England, Frankrike, Spania og Tyskland. Studiet er rettet primært mot deg som vil etter-/videreutdanne deg i oversettelse i språkkombinasjonen norsk-engelsk/-fransk/-spansk eller -tysk.