Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
90

Informasjon oppdatert

19. mars 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i offentlig forvaltning handler om de store samfunnsutfordringene i vår tid, og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem. Studiet er et samarbeid mellom UiB og NHH Executive.

Studiet retter seg mot erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter. Masterprogrammet er utviklet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som et ledd i regjeringens strategiske satsing på kompetanseutvikling i departementsfellesskapet. 

Masterprogrammet skal ta for seg de store samfunnsutfordringene i vår tid og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem. Dette krever tverrfaglige perspektiver og arbeidsmåter, og masterprogrammet kombinerer derfor forskning og kunnskap innen statsvitenskap, rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, innovasjon og omstilling.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Alle utdanninger innen